Podczas spotkań wszyscy uczymy się życia we wspólnocie w paradygmacie NVC poprzez żywe doświadczenie, planowanie, podejmowanie decyzji, przechodzenie przez konflikty, tworzenie i rozwijanie systemów (uzgodnień), które wspierają dobrostan wszystkich, itp.

Spotkania społeczności nie są warsztatami i nie są prowadzone przez asesorki.
Odbywają się w formule open space, gdzie każdy ma możliwość bycia współorganizatorem/rką/x i/lub facylitatorem/rką/x, czy trenerem/rką/x.

Kandydatom i osobom zainteresowanym certyfikacją spotkania służą do:

  •   dzielenia się gdzie są na ścieżce certyfikacji - świętowania rejestracji, przedstawienia listu intencyjnego, dzielenia się portfolio, i zbierania feedbacków. 
  •   poprzez kontakt osobisty ułatwiamy tworzenie systemu wsparcia i tworzymy możliwość powstawania grup uczących się razem.
  •   praktykowania mini warsztatów, scenek, roleplay, rozróżnień itp i zbierania feedbacku
  •   facylitacji spotkań, decyzji, kręgów feedbackowych i zbierania informacji zwrotnych
  •   preassesmentu i assessmentu

Członkom społeczności spotkania służą do:

  •   ćwiczenia oferowania feedbacku
  •   uczenia się jak przebiega ścieżka certyfikacji
  •   doświadczania poszczególnych jej etapów