J51_LayerSlideshow

Certyfikacja w społeczności

Certyfikacja w społeczności

1. Jak wygląda proces certyfikacji trenerskiej?

 

Proces Certyfikacji Trenerskiej CNVC [tłumaczenie z języka angielskiego przez ..]

 

Spis Treści

I  INFORMACJE OGÓLNE 2

 1. Wprowadzenie do procesu certyfikacji 2

Cele Certyfikacji Trenerskiej CNVC 2

 1. Wytyczne dotyczące dzielenia się NVC: Dla osób, które nie są certyfikowanymi trenerami CNVC 6
 2. Opis Procedur 8

Informacja o opłatach 13

Uzupełnienie 14

 1. Umowa Certyfikowanych Trenerów CNVC z 2011 roku 17
 2. Utrzymanie Procesu Certyfikacji 20

II PRZYGOTOWANIE 21

 1. ABC Gotowości przystąpienia do certyfikacji 21

Znajomość  NVC – Koncepcja i proces 21

Życie NVC 23

(C) Naucznie NVC 24

 1. Kilka rzeczy, które mogę zrobić 26
 2. Zalecane Źródła 27

Materiły NVC 28

Inna Bibliografia 28

 1. Propozycje na Prezentację i Wprowadzenie Porozmienia Bez Przemocy (zaczerpnięte z Rady Trenerów PSNCC) 30

III FORMULARZE 31

 1. Dziennik treningowy 31
 2. Ogólny formularz informacji zwrotnej 32
 3. Formularz informacji zwrotnej od uczestnika 33

OCENA 33

 1. Opis sesji oceniającej 34

CZĘŚĆ I. ĆWICZENIA DO OCENY 34

CZĘŚĆ II: ODGRYWANIE RÓL 34

 

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wprowadzenie do Procesu Certyfikacji

Doceniamy Twoje zainteresowanie procedurą jak stać się Certyfikowanym Trenerem z Centrum Porozumienia Bez Przemocy (CNVC) ™ oraz wierzymy, że poniższe informacje przyczynią się do zwiększenia przejrzystości i połączenia z programem certyfikacji CNVC.

Cele Certyfikacji Trenerskiej CNVC


CNVC angażuje się w wizję krytycznej masy osób korzystających z Porozumienia Bez Przemocy (NVC) ™ na całym świecie. Silna społeczność wykwalifikowanych trenerów odgrywa ważną rolę w realizacji tego celu.

Rozważając decyzję rozpoczęcia drogi do certyfikacji, chcielibyśmy abyś docenił to, że oceniający mają czysty zamiar pełnienia swoich roli w duchu wzajemnego szacunku i wspólnej siły. Dzielimy się wyzwaniem, aby angażować się w proces oceny w ramach nowego paradygmatu partnerstwa i "siły z", a nie dominacji i "władzy nad". Wszyscy mamy wybór, aby interpretować procedurę certyfikacji, jako pochodzącą z perspektywy dominacji lub zobaczyć ją, jako szansę na partnerstwo.

Wielu kandydatów, zdaje sobie sprawę z tego wyboru i potrafią przyswoić jego znaczenie, a podczas procesu opanowali metodę transformacyjnego uczenie się dla samych siebie. Jako oceniający nieustannie uczymy się, jak lepiej przyczyniać się do wspólnego procesu, który ceni potrzeby każdego z nas.

Chcemy podkreślić, że Centrum Porozumienia Bez Przemocy ™ oferuję certyfikacje z wyjątkowej perspektywy, która może różnić się od założeń, od których wychodzą pewni kandydaci. W przypadku CNVC, certyfikacja jest uprawomocnieniem i uczczeniem nowych osób dołączających do naszej społeczności. Nie jest to stałe poświadczenie, takie jak dyplom i aby obowiązywało musi być odnawiane każdego roku. W istocie jest to coroczna odnowa Twojego zaangażowania dla organizacji.

CNVC ma dwa długoterminowe cele w procesie certyfikacji. Jednym z nich jest stworzenie społeczności trenerów, którzy chcą pracować z CNVC, aby realizować naszą wizję. Drugą jest zapewnienie, że następne i kolejne pokolenia będą uczone NVC w taki sposób, aby zachować i chronić integralność procesu NVC.

Kandydaci na certyfikację CNVC wyrazili następujące cele: połączenie z CNVC, wkład w naszą wizję, wiarygodność, wzajemne wsparcie i osobisty rozwój

 

Ogólny zarys

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na realizowanie certyfikatu CNVC, mamy nadzieję, że będziesz z entuzjazmem kontynuował rozprzestrzenianie i dzielenie się NVC. W celu dostarczenia ci informacji, dostępne są "Wskazówki O Dzieleniu Się NVC Dla Osób, Które Nie Są Certyfikowanymi Trenerami CNVC". Prosimy o postępowanie zgodne z tymi wskazówkami lub skontaktowanie się z przedstawicielem Programu Wsparcia Certyfikacji, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu uzyskania dalszych informacji. Aby zobaczyć opis procesu certyfikacji w formie zarysu lub szczegółowego schematu blokowego, patrz sekcja "Uzupełnienie".

Aby stworzyć trwałą i skuteczną społeczność CNVC, szukamy osób, które posiadają:

 • Silne zakorzenienie w świadomości NVC, które kieruje twoim codziennym życiem
 • Głębokie zrozumienie procesu NVC 
 • Umiejętności w zakresie nauczania, a także chęć kontynuowania osobistego rozwoju we wszystkich tych obszarach

Chcielibyśmy również, aby kandydaci posiadali chęć zgłębiania swoich osobistych relacji w następujących obszarach: duchowa natura CNVC, szczególna wizja zmian społecznych i uczestnictwo w społeczności NVC.

W tym celu wymagamy od kandydatów, co najmniej roku nauczania NVC, jako niecertyfikowany trener, prowadzenia grup praktyk, współpracowania, z co najmniej trzema różnymi certyfikowanymi trenerami CNVC w celu otrzymania przewodnictwa podczas twojego treningu, a także prowadzenia dzienników z praktyk i osobistych zapisków dla zobrazowania postępów i zdobytej wiedzy. Ukaże to twoje zagłębienie się we wszystkich trzech dziedzinach na przestrzeni czasu - zazwyczaj trzy do pięciu lat.

 

Ścieżka certyfikacji CNVC obejmuje trzy etapy:

Rejestracja

Ocena wstępna

Ocena końcowa

Każdy, kto chce podążać ścieżką certyfikacji, proszony jest o rozpoczęcie rejestracji i wykonanie każdego z trzech etapów, w podanej kolejności.

 

Wniosek o rejestrację kandydata na certyfikację CNVC

Chcielibyśmy, aby zainteresowane osoby jasno wyraziły swoje intencje zanim rozpoczną podróż certyfikacji. W tym celu prosimy, aby w pierwszej kolejności pobrać Pakiet Przygotowania do Certyfikacji (Certification Preparation Packet). Następnie możesz skontaktować się z wybraną przez ciebie osobą oceniającą, aby omówić z nią kwestię wzajemnej współpracy, przed wysłaniem do niej pięciu niżej podanych punktów (lub w regionach francuskojęzycznych, Koordynatorowi ds. Rejestracji), w celu ubiegania się o rejestrację, jako kandydat.

Prosimy o podanie następujących informacji, jako nagłówek na pierwszej stronie:

Twoje imię

Adres pocztowy

Numer telefonu, adres e-mail, Skype ID, inne dane kontaktowe

Data urodzenia, miejsce urodzenia

Czy identyfikujesz siebie, jako mężczyzna czy kobieta?

Język ojczysty, inne języki

Bieżąca data

 

 1. Lista szkoleń NVC, w których uczestniczyłeś, w tym daty, miejsca, tytuły szkoleń, liczba dni (6-8 godzin = jeden dzień) oraz nazwiska certyfikowanych trenerów CNVC, którzy prowadzili kursy. Prosimy o udokumentowanie, co najmniej 10 dni szkoleń NVC z certyfikowanymi trenerami CNVC, przed złożeniem wniosku o rejestrację, jako kandydat na trenera.

 

 1. Oświadczenie o intencjach (około jednej do dwóch stron) wyjaśniające, dlaczego chcesz zostać certyfikowanym trenerem CNVC oraz obejmujące cztery następujące punkty:

(1) Twoje początkowe myśli skoncentrowane na zmianach społecznych;

(2) Duchowość stosowana w NVC;

(3) Społeczność NVC, do której należy lub którą planujesz stworzyć.

(4) Ponadto prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem NVC będąc trenerem certyfikowanym a nauczaniem będąc trenerem niecertyfikowanym?

 1. Rekomendacja wraz ze sprecyzowanymi spostrzeżeniami (w formie pisemnej lub poprzez rozmowę telefoniczną z oceniającym), od co najmniej jednego certyfikowanego trenera CNVC, który jest zaznajomiony z twoim udziałem w NVC. Mogą to być przykłady twojej chęci i zdolności do: 

- bycia otwartym na odkrywanie nowych pomysłów i koncepcji 

- zaangażowania i aktywnego uczestniczenia w dyskusjach i ćwiczeniach 

- wykazywania początkowej zdolność do otrzymywania empatii 

- wykazywania początkowej zdolności do dawania empatii 

- bycia w stanie pozostać w obecnej chwili 

- celebrowania nowej świadomości i zdobywania nowych umiejętności

 

 1. Oświadczenie, że:

(A) Przeczytałeś i zgadzasz się przestrzegać Wytyczne dla Niecertyfikowanych Trenerów (Guidelines for Non-certified Trainers).

(B) Pobrałeś, wydrukowałeś i dokładnie przeczytałeś cały Pakiet Przygotowania do Certyfikacji (Certification Preparation Packet), aby prowadził cię w twoich zmaganiach w trakcie certyfikacji. Zrób listę pytań, o czym chciałbyś porozmawiać z oceniającym.

(C) Przeczytałeś Umowę Certyfikowanych Trenerów (Certified Trainers Agreement) i rozumiesz, że zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na jego obecną wersję w chwili dokonywania przez ciebie oceny wstępnej. Jeśli masz jakieś pytania, teraz jest czas, aby je przedyskutować. 1. Prosimy o przesłanie bezzwrotnej opłaty zgłoszeniowej (patrz proponowany przedział opłat) płatnej wybranemu przez ciebie oceniającemu (lub Koordynatorowi ds. Rejestracji w regionach francuskojęzycznych), a nie CNVC.

 

- Przedział 75 - 125 USD (lub odpowiednik w walucie lokalnej)

(lub poza ten przedział, jeśli jest dobrowolnie oferowany i otrzymany, przy uwzględnieniu ilości czasu i wsparcia poświęconego przez oceniającego)Zakończenie rejestracji

 

Po otrzymaniu wszystkich pięciu punktów, oceniający (lub Koordynator ds. Rejestracji w regionach francuskojęzycznych) przeczyta je i sprawdzi, czy twoje intencje wydają się być zgodne z wizją i celami CNVC i czy wszystkie informacje są kompletne.

Jeśli wszystkie elementy nie będą kompletne lub jeśli będą jakieś wątpliwości dotyczące Twojego wniosku, oceniający lub koordynator ds. Rejestracji skontaktuje się z Tobą w celu dalszej dyskusji, przed rozpoczęciem dalszej procedury. Po uzyskaniu wzajemnej zgody na zarejestrowanie cię, jako kandydata do certyfikacji, oceniający powiadomi biuro CNVC, aby przesłano Ci ostateczne procedury rejestracji oraz aby powitać cię w społeczności kandydatów na Certyfikowanego Trenera CNVC.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, porozumienie w sprawie rejestracji na kandydata nie zostanie osiągnięte; oceniający powiadomi CNVC, że umowa nie została zawarta i wtedy możesz ubiegać się o odwołanie lub ponownie złożyć wniosek w ciągu sześciu miesięcy, bez dodatkowych opłat.

 

Ocena wstępna i ocena końcowa

Pakiet Przygotowania Certyfikacyjnego zawiera materiały przeznaczone do wspierania kandydatów w pogłębianiu ich świadomości, umiejętności i zrozumienia NVC. Materiały te, są zaprojektowane by pomóc kandydatom w określeniu ich własnego postępu i gotowości do udziału w sesji oceny wstępnej. Dokument zawiera również informacje o opłatach za przeprowadzenie oceny, które należy zapłacić bezpośrednio oceniającemu oraz o ostatecznej opłacie za certyfikat dla CNVC.

Oczekujemy, że te materiały będą sprawdzane okresowo, aby dowiedzieć się od was, co działa dobrze, a co nie. Podany dokument nie jest obietnicą, do której jesteśmy zobowiązani. Model programu zmienia się z biegiem czasu - jest to oznaka ciągłego rozwoju dostosowanego do potrzeb organizacji i wszystkich jej członków. Prosimy o sprawdzanie uaktualnień na stronie internetowej, co kilka miesięcy, gdyż to ty będziesz ponosić odpowiedzialność za procedury obowiązujące w czasie przeprowadzania twojej oceny.

Zdajemy sobie sprawę, że ubieganie się o certyfikację jest poważnym zobowiązaniem. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procesu certyfikacji po dokładnym przeczytaniu całego materiału, skontaktuj się z pracownikami Programu Wsparcia Certyfikacji w biurze CNVC (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub wybranym przez Ciebie oceniającym.

UAKTALNIONA LISTA OCENIAJĄCYCH, DO KTÓRYCH NALEŻY WYSŁAĆ WNIOSEK REJESTRACJNY, I Z KTÓRYMI BĘDZIESZ MIAŁ PRACOWAĆ PODCZAS CERTYFIKACJI, ZNAJDUJĘ SIĘ NA STRONIE WWW.CNVC.ORG. Prosimy najpierw o zalogowanie się lub zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej. Po zalogowaniu, po lewej stronie pojawi się nowe menu nawigacji. Kliknij "CNVC Certification Registration Info", aby uzyskać dostęp do informacji od oceniającego.

 1. Wytyczne dotyczące dzielenia się NVC: Dla osób, które nie są certyfikowanymi trenerami CNVC

 

Wytyczne dotyczące dzielenia się NVC: Dla osób, które nie są certyfikowanymi trenerami CNVC 

Kiedy doświadczasz, jaki wkład wnosi do Twojego życia Porozumienie Bez Przemocy (NVC), często następuje kolejny krok, aby dzielić się tym, czego się nauczyłeś z innymi. Rzeczywiście, naszym marzeniem jest, aby poprzez nasze wspólne wysiłki wszyscy ludzie i organizacje zagłębiły się w swoje zdolności do pokojowego porozumienia i pełniejszego życia. Wszyscy są przez nas mile widziani, aby uczestniczyć w rozpowszechnianiu marzeń o wizji NVC i chcemy cię zainspirować do dzielenia się autentycznie i twórczo prosto z serca. Następujące pytania są często zadawane przez osoby, które chcą dzielić się swoją wiedzą o NVC z osobami, grupami i organizacjami.

 

Dlaczego widzie CNVC i podobne terminy kursywą?

Chcemy wyróżnić nasze znaki handlowe spoza otaczającego je tekstu w celach identyfikacji, jasności i kreowania marki. Łatwym i skutecznym sposobem na to jest użycie kursywy. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej strategii w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej itp., podczas wspominania o znakach handlowych (wymienionych poniżej). Inne możliwości wyróżnienia znaków handlowych to: pogrubienie, duże litery, podkreślenia lub cudzysłów.

 

Jeśli zachęcacie każdego, do dzielenia się NVC, dlaczego tworzycie Certyfikowanych Trenerów CNVC?

Naszym zamiarem jest zachęcanie ludzi do przekazania ich wartościowej nauki w sposób, który ma dla nich znaczenie. Promujemy nauczanie NVC poprzez nasz program dla certyfikowanych trenerów, ponieważ cenimy sobie zdolność do ochrony integralności NVC, jako zbioru metod nauczania. Dążymy do tego poprzez wspieranie społeczności certyfikowanych trenerów CNVC, którzy mają ze sobą wspólne doświadczenia w procesie certyfikacji CNVC. Poprzez proces certyfikacji rozwijamy wspólne relacje oraz ufamy, że certyfikowani trenerzy CNVC wyrażają cele i zamiary Porozumienia Bez Przemocy w odpowiedni, dokładny, spójny i solidny sposób. Certyfikowani trenerzy CNVC proszeni są o pozostanie we wspólnocie z CNVC i innymi certyfikowanymi trenerami CNVC, a także do rocznego zobowiązania się, do wspierania pracy i misji CNVC, a także innych umów, które można znaleźć w Umowie Trenerów CNVC (CNVC Trainer Agreement). Najnowsza wersja Umowy Trenerów CNVC (dostępna jest pod adresem http://www.cnvc.org/node/add/certified-trainer-agreement (wymagana rejestracja).

 

Czy więc każdy może dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z NVC?

Tak! Doceniamy to, że dzielisz się swoimi doświadczeniami, wyjaśniając, że opierają się one na twoim własnym zrozumieniu Porozumienia Bez Przemocy. Dzieląc się swoimi doświadczeniami używając któregoś z poniżej wymienionych haseł handlowych, prosimy o wyrażenie uznania dla Marshalla B. Rosenberga i wspomnienie o lokalnych lub regionalnych organizacjach NVC oraz Certyfikowanych Trenerach CNVC, jak również o dostarczanie informacji kontaktowych CNVC pod adresem www.cnvc.org.

 

Czy możemy reklamować lub tworzyć formalne spotkania dotyczące Porozumienia Bez Przemocy?
Jeśli dzielisz się doświadczeniami NVC pod postacią prezentacji, takich jak warsztat lub grupa ćwiczeń, prosimy o nie używanie poniższych terminów w nagłówkach, tytułach lub podtytułach z twoich warsztatów, materiałów lub mediów promujących twoją pracę, takich jak wizytówki, broszury, adresy e-mailowe lub nazwy domen internetowych. Jednakże, swobodnie możesz używać tych terminów do dzielenia się NVC, a także w zbiorze twoich materiałów lub mediów promujących twoją pracę.

 

Otrzymaliśmy prośby o utworzenie listy alternatywnych nazw i / lub tytułów do użytku dla tych, którzy nie są certyfikowanymi trenerami CNVC. Chcielibyśmy cię wspierać w twojej kreatywności, wyborze i wolności znajdowania tytułów, które opisują twoją intencję i twoje osobiste nastawienie; uważamy, że stworzenie określonej listy alternatyw może być bardziej ograniczające niż wspierające. Zamiast tego zachęcamy cię do bycia jak najbardziej kreatywnym i przypominamy, że jest wiele innych sposobów na wyrażenie piękna, jakie NVC może wnieść do naszego życia.

 

Hasła handlowe obejmują:

 

o POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY: JĘZYK ŻYCIA (NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE)

o CENTRUM POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY (THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION)

o CNVC

o stylizowany znak (logo) zarejestrowany w USPTO (reg. no. 2460893):
Podane niżej określenia mogą być używane w nagłówkach, tytułach i podtytułach twoich warsztatów, lub w materiałach i mediach promujących twoją pracę, takich jak wizytówki, broszury, adresy e-mail lub nazwy domen internetowych, z założeniem, że terminy te będą identyfikowane tylko w połączeniu z Porozumieniem Bez Przemocy:

 

o POROZUMIENIE WSPÓŁCZUJĄCE (COMPASSIONATE COMMUNICATION)

o JĘZYK ŻYRAFY (GIRAFFE LANGUAGE)

 

Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy trenerami “NVC”?

Certyfikowani Trenerzy CNVC są rozpoznawalni, jako oficjalni trenerzy CNVC poprzez użycie terminu "Certyfikowany Trener CNVC", co oznacza ich przynależność do CNVC. W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących sponsoringu, prosimy o używanie terminów, które nie są związane z certyfikacją i sponsoringiem udzielanym przez CNVC lub któregokolwiek z wyżej podanych znaków handlowych w żadnych mediach i materiałach, takich jak wizytówki, broszury, adresy e-mail i nazwy stron internetowych. (Na przykład nie używaj określeń "trener NVC", "mediator NVC" lub innych podobnych terminów). Prosimy o poinformowanie osób, z którymi dzielisz się doświadczeniami NVC, że nie jesteś Certyfikowanym Trenerem CNVC; możesz jednak przekazać informacje o swojej własnej pracy, szkoleniach NVC i doświadczeniach życiowych. 

 

Czy to wszystko? Czy chcecie, jakiegoś finansowego zwrotu z moich warsztatów?

Cieszylibyśmy się z otrzymania od ciebie darowizny, jako wyraz idei dawania i otrzymywania, w której mamy nadzieję, dzielisz się doświadczeniem NVC. (Trenerzy certyfikowani przez CNVC oferują 10% lub inne uzgodnione kwoty swoich dochodów ze szkoleń NVC). Fundusze te wspierają CNVC w swojej misji, aby czynić NVC dostępną na całym świecie.

 

Czy mogę udostępniać materiały wyprodukowane przez CNVC lub trenerów CNVC podczas moich prezentacji?

Materiały CNVC są chronione prawami autorskimi. Przed użyciem tych materiałów prosimy o kontakt z CNVC. Większość materiałów jest przeznaczonych do określonego rodzaju treningu i stwierdza się, że przejrzystość i integralność tych materiałów najlepiej odbiera się w kontekście, w jakim zostały opracowane. Aby używać materiałów utworzonych przez pewną osobę, najpierw zapytaj ją. Jeśli tworzysz własne materiały bądź kreatywny i używaj innego tytułu niż „Porozumienie Bez Przemocy” (Nonviolent Communication,”). Możesz jednak się odwoływać do Porozumienia Bez Przemocy, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wskazywać, że materiały i treść, „bazują na pracy Marshalla B. Rosenberga i Centrum Porozumienia Bez Przemocy (Center for Nonviolent Communication), www.cnvc.org”.

 

Jeśli nadal masz pytania, zrobimy wszystko, aby na nie odpowiedzieć. Jeśli zgadzając się na te wytyczne, twoje potrzeby nie zostałyby spełnione, skontaktuj się z biurem CNVC w celu uzyskania dalszego dialogu, zanim ty lub twoja grupa będziecie działać niezgodnie z nimi. Oczekujemy na współpracę z tobą w naszym dążeniu do stworzenia bardziej pokojowego świata.

 

 --Drużyna Certyfikacji CNVC 

Centrum Porozumienia Bez Przemocy 

Grudzień 10, 2013

 

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem certyfikatu, odwiedź stronę “Certyfikat” („Certification”) na ww.cnvc.org, a następnie pobierz i przeczytaj Pakiet Przygotowania do Certyfikacji (CPP) u dołu strony, który dostarczy Ci dalszych informacji.

 1. Opis Procedur

 

 1. Przygotuj się


Przed złożeniem wniosku o ocenę wstępną oczekujemy, że kandydaci: pracują na materiałach znajdujących się dokumencie certyfikacyjnym, od co najmniej roku uczą NVC jako niecertyfikowany trener, otrzymali znaczną ilość szkoleń i mentoringu, od co najmniej trzech różnych certyfikowanych trenerów CNVC, aby poznać różne style uczenia się, wraz z rejestrowaniem dzienników szkoleń i osobistych zapisków w celu śledzenia postępów. Ukaże to żywe NVC (osobisty rozwój), pogłębianie umiejętności NVC oraz umiejętności nauczania przez cały ten okres czasu. Szczegółowe opisy tych wymagań znajdują się poniżej.

 

Zamieszkując obszary, gdzie działają inne zespoły NVC i / lub certyfikowani trenerzy, kandydaci są mocno zachęcani, ale nieprzymuszeni, do pracy z nimi w celu zapewnienia mentoringu, nauczania zespołowego, wolontariatu, pracy nad projektami itp.; tym samym zbierając opinie na temat własnych umiejętności treningowych, a następnie pisząc o reakcjach, uczeniu się itp. Jeśli w twoim obszarze geograficznym, nie ma społeczności, do której chciałbyś dołączyć, zostaniesz poproszony o utworzenie swojej własnej społeczności NVC, aby spełnić te potrzeby. Możesz również czerpać korzyści z pracy z innymi Certyfikowanymi Trenerami CNVC jak również zorganizować dla nich pracę z NVC, aby zaspokoić wspólne potrzeby.


Cztery następujące punkty umieszczone są w aktualnej Umowie Certyfikowanych Trenerów CNVC w sekcji "Wymogi dla Certyfikowanych Trenerów". Dotyczą one również kandydatów, którzy chcą uzyskać certyfikat CNVC. Bądź przygotowany na przedyskutowanie poniższych punktów z oceniającym:

 

 • Wspólne Wsparcie
  Oferowanie NVC w sposób, który wspiera ciebie i innych trenerów w twojej społeczności, regionie lub kraju. Zapewnianie informacji na temat innych szkoleń NVC, by osoby zainteresowane nauką NVC były świadome o wszystkich dostępnych źródłach. Kontaktowanie się z Certyfikowanymi Trenerami CNVC i ze społecznościami NVC (jak opisano tutaj na stronie internetowej CNVC pod funkcją "Znajdź Trenera"), zanim rozpoczniesz pracę w ich regionach, w celu wzajemnego planowania i wsparcia, współpracy i połączenia. 

 

 • Społeczność
  Bycie częścią społeczności NVC. Zaakceptowanie tego, że mogą pojawić się konflikty i aby być chętnym do pracy nad ich rozwiązaniem. Szukanie źródeł (innych trenerów CNVC, mediacji, itp.) do dialogu; aby być w stanie ukazywać "życie procesem" – to znaczy, aby pokazać chęć do połączenia i wyraźną intencję do rozwiązywania konfliktów. 
 • Stwórz Plan Zmian Społecznych

 

Poniższe pytania mogą okazać się pomocne:

 1. Jaka jest misja CNVC I czy widzisz siebie, jako osobę, która się do niej przyczynia? 
 2. W jaki sposób używasz metod NVC, aby tworzyć zmianę w świecie, którą sam chciałbyś zobaczyć?
 3. Opisz miejsce lub miejsca, w których pracujesz, aby tworzyć zmianę społeczną: wewnątrz siebie, interpersonalnie, z rodziną, w pracy, że szkołami, organizacjami, agencjami, rządem, itp.

 

 • Duchowość -- (inne określenie dla świadomości NVC)

Zbadaj swoje osobiste odpowiedzi na następujące pytania, jako certyfikowany trener CNVC 

 

 • Co decyduję się tworzyć w moim życiu?
 • Jak nauczam mojej koncepcji duchowości NVC (lub świadomości NVC)?
 • Czy żyję zgodnie z koncepcją pełnego współczucia dawania i otrzymywania, włączając w to mój stosunek do wymiany pieniędzy?  Dokładniej, jak proszę o opłaty za szkolenia? Czy skupiam się na sumie pieniędzy, czy na jakości wkładanej przeze mnie energii, która kryje się za dawaniem i otrzymywaniem?

 

Proszę zwrócić uwagę na dokument oceny wstępnej (poniżej, pod punktem C.), w którym zostaniesz poproszony o podanie swojego oceniającego.

 

 1. Nawiązanie kontaktu

Kiedy jesteś zadowolony z poziomu swojego przygotowania i jesteś pewien, że twoje dokumenty, potrzebne do oceny wstępnej są kompletne, skontaktuj się z oceniającym, który zgodził się z tobą współpracować.

 

Skontaktuj się z oceniającym około 2-3 miesięcy przed planowaną sesją oceny wstępnej, biorąc pod uwagę swój czas oraz czas oceniającego.

 

 1. Umiejętności Nauczania 

 

Jeśli oceniający nie ma wystarczającej wiedzy na temat twoich umiejętności nauczania, nadal swobodnie możesz przeprowadzić ocenę wstępną. Zanim jednak oceniający zdecyduje się na sesję oceny wstępnej, aby być pewny twojej gotowości może poprosić o jedną z następujących alternatyw. Oceniający może zażądać od 75 do 100 USD (lub równowartość) za przyglądnięcie się jednej z następujących możliwości ukazującej umiejętności nauczania:

 

 1. 60-90 minutowy film z prezentacji warsztatów NVC, który obejmuje zarówno (a) sporą część interakcji z uczestnikami, pokazując, jak kandydat stosuje NVC w czasie rzeczywistym, oraz (b) nauczanie, podczas którego kandydat prezentuje i wyjaśnia koncepcję NVC. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w UZUPEŁNIENIU na końcu tego działu). Zdecydowanie zalecamy o dostarczenie filmu na tym etapie i / lub włączenie go do materiałów wstępnej oceny, jeżeli wymaga tego oceniający. Spełniałoby to potrzeby oceniającego, w oferowaniu obszernej opinii na temat umiejętności kandydata oraz mogłoby zaspokoić potrzeby kandydata w zakresie wartościowego uczenia się. 

 

 1. Zaproszenie oceniającego do obserwowania aplikanta, nauczającego w obydwóch powyższych sytuacjach (a) i (b).

 

Jeśli po przeglądzie, oceniający nie zdecyduje się przeprowadzić oceny wstępnej, kandydat otrzyma opinię na temat filmu lub alternatywnie zapytanie dotyczące miejsca, w którym oceniający mógłby zobaczyć więcej pracy, itp., zanim kandydat ponowne złoży wniosek o sesję oceny wstępnej.


Ubiegający, którzy nie zostaną przyjęci do wstępnej oceny, mogą ponownie przesłać kolejny film w ciągu sześciu miesięcy. Każdego roku będzie to opłata 75-99 USD (lub równowartość), za każdym razem wypłacana oceniającemu. Aplikanci mogą składać wnioski o ocenę wstępną tak wiele razy, jak sobie tego życzą (z co najmniej sześcioma miesiącami przerwy pomiędzy zgłoszeniami).

 1. Przesyłanie Materiałów

 

Po tym, jak kandydat i oceniający zgodzą się na sesję oceny wstępnej, kandydat przedstawia portfolio wstępnej oceny.

 

 • Proszę dokładnie przeczytać aktualną Umowę Trenerów CNVC, którą możesz otrzymać od oceniającego. Jeśli masz jakieś obawy, które uniemożliwiłyby Ci podpisanie jej, skontaktuj się z oceniającym w celu dalszego dialogu na ten temat PRZED wysłaniem materiałów oceny wstępnej.

 


Kiedy będziesz gotowy, aby przestrzegać Umowę Trenerów, następnym krokiem jest przesłanie oceniającemu dokumentacji oceny wstępnej. Materiały, które mają być wysyłane do twojego oceniającego to:

 

 1. Oświadczenie o twoich celach, aby zostać certyfikowanym trenerem. Nie musisz przepisywać listu, który wysyłałeś do koordynatora rejestracji przy rejestrowaniu się, jeśli nie ma żadnych zmian od oryginalnego oświadczenia o celach.

 

 • Osobiste zapiski. Chcielibyśmy, abyś regularnie rejestrował swoją naukę, rozwój i wiedzę NVC. Używaj zapisków, jako środka do zbadania (zagadnień, refleksji i nauki), a nie tylko rejestrowania zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych w swoim życiu. Zapiski te mają dwa cele: po pierwsze i najważniejsze do samopoznania, do zobrazowania i oceny własnego postępu. Po drugie, aby przekazać oceniającemu swoją wiedzę i umiejętności w zakresie życia, poznania i nauczania procesu NVC w zgodzie z uczciwością i duchem NVC. Jeżeli to możliwe to prosimy o bycie zwięzłym w prowadzeniu zapisków, aniżeli opisując długie historie. Jeśli będziesz prowadził zapiski tylko przez sześć miesięcy, sugerujemy cotygodniowe wpisy. Przynajmniej rok mógłby najlepiej ukazać wzrost i rozwój pod wpływem czasu.

 

Zawartość zapisów

Twoje zapiski mogą obejmować takie tematy jak: W jaki sposób korzystam z NVC w moim codziennym życiu: w relacjach, w pracy, kiedy utknąłem, w wewnętrznym dialogu z szakalem, świętowaniu i radzeniu sobie z problemami (wszystko, co ukazuje umiejętności NVC przez wyrażanie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb). Na przykład powtórz pisanie przy użyciu NVC: interakcji, w których nie komunikowałeś się lub nie zareagowałeś w sposób, w jaki chciałeś, co zrobiłeś, aby przetworzyć tą interakcję wewnątrz siebie i jak chciałbyś zrobić to inaczej.

 

Jeśli chcesz chronić tożsamość niektórych osób, użyj inicjałów lub innego imienia. Twoje zapiski są uważane za poufne. Nie zostaną one udostępnione poza osoby zaangażowane w twoją ocenę. Zostaną one zwrócone po zakończeniu sesji oceny wstępnej.  


Odnieś się do dokumentu „Kilka rzeczy, które mogę zrobić", aby uzyskać więcej sugestii na temat zapisków.

 

 1. Formularze z opinią (Wykonaj tyle kopii, ile potrzebujesz)

Chcielibyśmy otrzymywać, co najmniej dziesięć ogólnych opinii od mentorów NVC, w tym, co najmniej od trzech różnych Certyfikowanych Trenerów CNVC, z którymi pracowałeś. Chcemy również otrzymać, co najmniej dziesięć formularzy z opinią od uczestników z prowadzonych przez Ciebie szkoleń, współprowadzonych lub w których asystowałeś. Prosimy o dołączenie do każdego formularza, strony z opisem tego, czego dowiedziałeś z konkretnej opinii oraz jak mógłbyś postąpić inaczej. Wybierając formularze zwrotne do wysłania, prosimy o wybranie tych, z których nauczyłeś się czegoś o sobie lub które ukazały, jak zaspokajane zostały potrzeby uczestników. 

 

Alternatywą na opisywanie opinii każdego z uczestników, jest napisanie ogólnego raport, który będzie zawierał konkretne przykłady tego, czego nauczyłeś się i co w wyniku tych opinii robisz teraz inaczej.

 

 • Lista łącznej liczby szkoleń otrzymanych od certyfikowanych trenerów CNVC od momentu wysłania oryginalnej listy podczas rejestracji. Prosimy podać datę, miejsce, tytuł szkolenia, ilość dni oraz imiona i nazwiska Certyfikowanych Trenerów CNVC dla każdego ze szkoleń oraz łączną sumę dni. Minimum wymagane do otrzymania certyfikatu to 50 pełnych dni szkolenia, w tym, co najmniej jedno Międzynarodowe Szkolenie Intensywne (dziewięć dni). Jest to minimum; Większość kandydatów ​​gromadzi znacznie więcej treningu niż to minimum, zanim poczuje się pewny swoich umiejętności NVC.

 

Zaliczenie Certyfikacji za Telekursy i Szkolenia NVC Online 

 


Wielu kandydatów do certyfikacji CNVC ubiega się o zaliczenie dni szkoleniowych, za uczestnictwo w jednym lub więcej z alternatywnych szkoleń, w uzupełnieniu do tradycyjnych warsztatów i programów szkoleniowych. Chcielibyśmy wspierać kandydatów, w otrzymywaniu zaliczeń za niektóre szkolenia NVC, które są skuteczne, tanie i dostępne.

 

Dla informacji zarówno trenerów jak również kandydatów, zespół Usług Edukacyjnych chciałby zapowiedzieć następujący plan, który działa ze skutkiem natychmiastowym. Jako kandydat możesz otrzymać zaliczenie za wcześniejsze szkolenia, jeśli są zgodne z poniższymi wytycznymi.

 

Alternatywne szkolenia NVC, będą zaliczane na podstawie poniższych wytycznych:

-- Szkolenie jest otrzymane od Certyfikowanych Trenerów CNVC 

-- Szkolenie jest interaktywne i należy w nim uczestniczyć

-- Szkolenie oferuje możliwości dla dawania i otrzymywania opinii

-- Szczegółowe prowadzenie dokumentacji: imię trenera, datę, dokładną godzinę szkolenia, temat, miejsce.

-- Do każdego odbytego szkolenia, pisemne podsumowanie głównych punktów, z tego, czego się nauczyłeś: 1-2 akapity

-- Możesz ubiegać się o szkolenie NVC online, lub w formie telekonferencji, obozów rodzinnych, konferencji, festiwali.


Szkolenie takie może stanowić 20% całości zgromadzonych szkoleń przed procesem oceny. Plan ten zostanie oceniony po roku (wrzesień 2011 r.), gdyż sprawdzenie jak dobrze działa plan i jak można by go poprawić zajmuje dużo czasu.

 

 1. Dzienniki ze szkoleń (załączony fragment) NVC, które zaoferowałeś lub w których asystowałeś, w tym grupy praktykujące, prezentacje wprowadzające, dłuższe warsztaty i kursy.

 

 1. W formie pisemnej, nagrania audio lub filmu: Jak najlepiej rozumiesz każdą z najistotniejszych cech szczególnych i koncepcji NVC wymienione w "ABC Gotowości Przystąpienia Certyfikacji"

 

 1. Opłata za ocenę wstępną w przedziale od 250 do 400 USD (lub równowartość), PŁATNA OCENIAJĄCEMU. (Patrz poniżej) 

 

 1. Ustalenie Terminu Oceny Wstępnej


Skontaktuj się ze swoim oceniającym, aby potwierdzić, że opłata i wszystkie wysłane przez ciebie materiały zostały otrzymane. Uzgodnijcie datę sesji oceny wstępnej, która może być wykonana telefonicznie lub osobiście.


Kiedy sesja oceny wstępnej zostanie pomyślnie zakończona i wspólnie zdecydujecie, że można kontynuować, należy umówić z oceniającym termin sesji oceny końcowej. Jeśli decyzja nie zostanie podjęta, poproś oceniającego o wyjaśnienie w sprawie dalszego przygotowania, które ma wesprzeć twoją gotowość w uzyskaniu certyfikatu. Oceniający dostarczy te informacje na piśmie i złoży kopię w twoim folderze kandydata.

Informacja o opłatach

 

Opłata za ocenę wstępną dla oceniającego: od 250 do 400 USD (lub równowartość w walucie lokalnej). Oczekujemy, że oceniający spędzi w przybliżeniu jeden dzień, przeglądając twoją dokumentacje oceny wstępnej, omawiając ją z Tobą i decydując, czy ustalić termin sesji oceny końcowej. Prosimy o załączenie opłaty należnej oceniającemu, wysyłając ją wraz z dokumentacja oceny wstępnej.

 

Opłata za ocenę końcową dla oceniającego: A od 250 do 400 USD (lub równowartość w walucie lokalnej).

Oczekujemy od oceniającego, że spotkanie, na którym przeprowadzona zastanie sesja oceny końcowej będzie trwało, co najmniej trzy godziny. Prosimy o dokonanie opłaty bezpośrednio oceniającemu podczas spotkania.

 

Opłata za certyfikat dla CNVC: 250 USD

Jeśli wspólnie z oceniającym zadecydujecie, że ocena końcowa zakończyła się sukcesem, w celu zakończenia procesu certyfikacji prosimy o dokonanie tej opłaty, i dostarczenie jej wraz z wymaganymi materiałami do biura CNVC.

 

Jeśli po ocenie wstępnej, nie nastąpi ocena końcowa, opłata za ocenę wstępną może nadal obowiązywać z uwzględnieniem czasu, poświęconego przez oceniającego. Kandydat może ponownie ubiegać się o końcową ocenę po sześciu miesiącach i może zostać poproszony o zapłacenie jeszcze raz kwoty od 250 do 400 USD (lub równowartość) w przypadku, gdy oceniający miałby poświęcić na to więcej czasu.


Uwaga: jeśli masz trudności z uiszczeniem tych opłat, prosimy o omówienie alternatywnych rozwiązań ze swoim oceniającym. 


Zgodnie z integralnością procesu NVC oczekujemy, że kandydaci, którzy są już dobrze wyszkoleni i doświadczeni, nie będą rozpoczynać tych procedur od samego początku. Bardzo chętnie omówimy z poszczególnymi kandydatami rozwiązania specjalnie dopasowane do ich potrzeb.

 

Uzupełnienie

Zarys Procesu Certyfikacji CNVC

Niniejszy dokument stanowi przegląd Pakietu Przygotowania do Certyfikacji (CPP).

Szczegółowe informacje na temat podanych punktów można znaleźć w dokumencie CPP.

.


Uwaga: Następujące procedury przygotowania do certyfikacji są opisywane, jako relacja jeden-na-jednego pomiędzy kandydatem a oceniającym. Procedury te nie biorą pod uwagę elastycznych rozwiązań kandydatów i oceniających, którzy pracują w grupach. Informacje te mogą nadal służyć, jako przewodnik dla dostosowania zakresu procedur oceny, co prowadzi wysoko wykwalifikowanych certyfikowanych trenerów CNVC, którzy mogą wykazać, że znają NVC, uczą NVC i „żyją" NVC.

 

 • Rejestracja
   1. Aplikacja wstępna
    • Przeczytaj Pakiet Przygotowania do Certyfikacji (Certification Preparation Packet) (CPP)
 • Skontaktuj się z oceniającym
    1. Omówcie możliwe stosunki zawodowe oraz wymagania dotyczące rejestracji
     • Wspólna decyzja o rejestracji i współpracy
     • Brak wspólnej decyzji
      • Rejestracja umieszczona jest na liście „wstrzymanych” CNVC w celu dokonania wglądu w przyszłości
      • Można rozpocząć proces odwoławczy 
  1. Wniosek o Rejestrację
   • Potencjalny kandydat wysyła aplikację do oceniającego
    1. Informacje kontaktowe
    2. Dzienniki szkoleń
     • Minimum 10 dni treningów z Certyfikowanymi Trenerami CNVC
    3. Oświadczenie o intencji
    4. Rekomendacja, od co najmniej jednego Certyfikowanego Trenera CNVC 
    5. Zaznajomienie się i wyrażenie zgody na Wytyczne dla Niecertyfikowanych Trenerów (Non-Certified Trainers guidelines), CPP oraz na aktualną Umowę Trenerów CNVC 
    6. Opłata rejestracyjna
 • Wspólna decyzja o współpracy
 • Brak wspólnej decyzji
  1. Rejestracja umieszczona jest na liście „wstrzymanych” CNVC w celu dokonania wglądu w przyszłości
  2. Można rozpocząć proces odwoławczy
 1. Ukończenie Rejestracji
  • Oceniający zawiadamia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • CNVC wysyła kandydatowi instrukcje, aby wypełnić formularz rejestracyjny online
  • Kandydat wypełnia informacje rejestracyjne w formularzu online
  • Biuro CNVC wysyła zapoznawczy pakiet powitalny
  1. Przygotowanie do Oceny- 3-5 lat
   1. Szkolenie NVC i przygotowanie
    • Minimalne 40 dni dodatkowego szkolenia NVC, w tym jedno Intensywne Szkolenie Międzynarodowe (IIT)
    • Nauczanie NVC, co najmniej rok
    • Przygotowanie i gotowość (Patrz CPP)
    • Oceniający obserwuje, oferowane przez kandydata szkolenia, na żywo lub na filmie 
    • Oceniający pyta kandydata czy ma jakieś “niedokończone sprawy”, z którymi CNVC lub społeczność NVC miałaby sobie poradzić
    • Oceniający otrzymuję informację zwrotną od zespołu Usług Edukacyjnych oraz trenerów CNVC w społeczności 
   2. Wspólna decyzja na temat oceny wstępnej
   3. Brak wspólnej decyzji
    • Można rozpocząć proces odwoławczy
 • Ocena wstępna
   1. Przesłanie oceniającemu dokumentacji oceny wstępnej oraz opłatę
   2. Wyrażenie zgody na aktualną Umowę Trenerów CNVC 
   3. Wspólny przegląd dokumentacji
   4. Jeśli wspólna zgoda zostanie osiągnięta - ustalenie terminu oceny końcowej
   5. Jeśli nie ma wzajemnej zgody – o ocenę można ubiegać się ponownie po upływie, co najmniej sześciu miesięcy z sugestią pracy nad określonymi obszarami
    • Można rozpocząć proces odwoławczy
 • Ocena Końcowa
   1. Kandydat wysyła opłatę za ocenę końcową oceniającemu
   2. Proces Oceny
   3. Wspólna decyzja o pomyślnej ocenie
    • Oceniający przesyła zawiadomienie o pomyślnej ocenie do:
     1. Ed Srvcs Yahoo!Group i 
     2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   4. Jeśli nie ma wzajemnej zgody – o ocenę można ubiegać się ponownie po upływie, co najmniej sześciu miesięcy z sugestią pracy nad określonymi obszarami
    • Można rozpocząć proces odwoławczy
 • Certyfikacja
 1. CNVC wysyła kandydatom list “Końcowe kroki do uzyskania certyfikacji” 
  • Kandydat wysyła do CNVC podpisaną Umowę Trenerów i opłatę za certyfikację
  • Kandydat wypełnia informacje niezbędne do uzyskania certyfikatu w internetowej bazie danych
   1. Nazwisko i dane kontaktowe
   2. Twój udział w organizacji CNVC oraz twoje przywiązanie do społeczności NVC lub kręgów NVC 
  • Kandydat wysyła biografię, która zostanie dołączona do oświadczenia w certyfikacie
   1. Jak nauczasz duchowych podstaw NVC podczas swoich treningów?
   2. Opisz swoje cele dotyczące zmian społecznych oraz wytłumacz, jak widzisz swoją pracę nad zmianami społecznymi w harmonii z wizja, misją i celami CNVC
   3. Historie twoich treningów NVC, przeprowadzonych oraz otrzymanych
   4. Co teraz robisz z NVC
    • Kandydat wysyła opłatę za certyfikację do CNVC
 2. CNVC uaktualnia dokumentacje, role/grupy na stronie internetowej, dodaje trenerów do Yahoo!Group
 3. CNVC wysyła do kandydata „Pakiet Zapoznawczy” (Orientation Packet) dla Certyfikowanego Trenera
 4. CNVC zamieszcza certyfikaty Trenerów, zawierające biografię na Yahoo!Group
 5. ŚWIĘTOWANIE!!!

 

II Dodatkowe szczegóły dotyczące filmu

 

 1. 60-90 minutowy film z prezentacji warsztatów NVC, który obejmuje zarówno (a) sporą część interakcji z uczestnikami, pokazując, jak kandydat stosuje NVC w czasie rzeczywistym, oraz (b) nauczanie, podczas którego kandydat prezentuje i wyjaśnia koncepcję NVC.


Film może być kompilacją różnych części. Kamera może być umieszczona w pewnej odległości od kandydata, aby złapać niektórych uczestników (o ile nie ucierpi na tym dźwięk).

 

Kandydat dostarcza oceniającemu następujących informacji o filmie:

 • Rodzaj i czas trwania wydarzenia (np. całodniowe wprowadzające warsztaty, 2 godzinna grupa praktykująca, itp.)
 • Ilu uczestników było obecnych i kim oni byli (ogólna publiczność, grupa nauczycieli z jednej szkoły, itp.)
 • Jak duże doświadczenie z NVC mają uczestnicy, jak dobrze, osobiście kandydat ich zna
 • Data kręcenia każdej z części
 • Długość, każdej dostarczonej części

 

Wszyscy popełniamy błędy - podczas treningów robimy i mówimy rzeczy, które chcielibyśmy, zrobić inaczej. Nie spodziewamy się, że twój film będzie "idealny", dlatego nie chcemy, abyś usunął wszystkie te części szkolenia, z których mógłbyś być niezadowolony.


Zamiast tego prosimy, abyś przedstawił swoją własną krytykę (zarówno na piśmie, jak i na nagraniu audio) wybranych części: tego, co uważasz za satysfakcjonujące, co zadziałało, co nie zadziałało, co zrobiłbyś inaczej, przy czym potrzebowałbyś pomocy lub opinii, itp.III Proces Odwoławczy dla Procedur Oceny Certyfikacji

 

Poniższe zasady opisują procedury dla procesu odwoławczego w przypadku, gdy nie została osiągnięta wspólna decyzja w sprawie rejestracji, oceny wstępnej lub oceny końcowej.


Mediator procesu odwoławczego jest mianowany przez Dyrektora Administracyjnego CNVC. Aby rozpocząć odwołanie, zapytaj Dyrektora Administracyjnego, w jaki sposób skontaktować się z mediatorem.

 

 1. Kandydat może wnieść odwołanie na dowolnym z trzech etapów:

 

 1. Proces rejestracji
 2. Proces oceny wstępnej
 3. Proces oceny końcowej

 

 1. Odwołanie może być konieczne, jeśli nie zostanie osiągnięte wzajemne porozumienie pomimo dobrej wiary zainteresowanych stron.

 

 1. Kandydat może skontaktować się z mediatorem i zaplanować wysłanie pisemnego oświadczenia na temat zaistniałej sprawy. Następnie mediator skontaktuje się z Koordynatorem ds. Rejestracji lub oceniającym, aby zebrać więcej informacji i będzie współpracował z obydwoma stronami, aby osiągnąć wzajemne, zgodne zakończenie.

 

 1. Opłata wynosi $35 za godzinę (lub równowartość) wypłacona mediatorowi w następujący sposób:

$17,50 przez kandydata

$17,5 przez CNVC

Do maksymalnie trzech godzin pracy z zainteresowanymi stronami, chyba, że czas jest dalej negocjowany.

 

Kandydat płaci bezpośrednio mediatorowi, który wystawi fakturę CNVC za drugą połowę opłaty.

 

Jeżeli pomimo dobrej wiary nie będzie żadnego postanowienia, Dyrektor Administracyjny podejmie ostateczną decyzję.

----------------------------------------

 1. Umowa Certyfikowanych Trenerów CNVC z 2013 roku

 

Umowa Certyfikowanych Trenerów CNVC z 2014 roku 

 

Wstęp

Niniejsza umowa ma na celu wspieranie wspólnego zrozumienia, w sposobach, w jakich Centrum Porozumienia Bez Przemocy i Certyfikowani Trenerzy CNVC odnoszą się do siebie nawzajem.

CNVC jest oddane wizji krytycznej masy populacji na świecie, aby za pomocą programu Porozumienia Bez Przemocy (NVC), pokojowo pokonywać różnice. W realizacji tego celu ważną rolę odgrywa silna społeczność wykwalifikowanych trenerów. Silna społeczność wykwalifikowanych trenerów odgrywa ważną rolę w realizacji naszego celu.

CNVC ma dwa długoterminowe cele dla procesu certyfikacji:
Stworzenie społeczności trenerów CNVC do wypełniania naszej wizji.
Upewnienie się, że następne i kolejne pokolenia będą nauczane NVC w sposób, który chroni i zabezpiecza integralność procesu NVC.

 1. Wzajemny Kodeks Etyki

Nasz Cel

Naszym celem jest pomoc w stworzeniu świata, gdzie ludzie mogą zaspokajać swoje potrzeby w pokojowy sposób. Cenimy środowisko pracy i szkoleń pełne bezpieczeństwa, współczucia, szacunku oraz wzajemnego połączenia ze wszystkimi, z którymi nawiązujemy kontakt. Dlatego chcemy, aby wszystkie nasze działania, aktywności i projekty programów opierały się na wzajemnych ludzkich potrzebach w harmonii ze świadomością NVC. Chcielibyśmy zaoferować wizję wymiany pieniędzy, usług, pracy i materiałów, bez żądania i przymusu, lecz będące prośbą, starając się, aby wszystkie te prace były dostępne dla wszystkich.

 

Nasze Zrozumienie Jakości

Im bardziej Certyfikowani Trenerzy CNVC cenią sobie świadomość NVC, w swoim nauczaniu i życiu, tym bardziej efektywnie będziemy osiągać nasz cel tworzenia bardziej pokojowego świata. Aby żyć z NVC, chcielibyśmy trenerów pozostających w ciągłym procesie osobistego rozwoju, wspierających się nawzajem poprzez wymianę materiałów, udzielania opinii, oferowania empatii oraz odkrywania sposobów opracowywania nowych wzorców oraz materiałów szkoleniowych. 

Nasz Szacunek dla Uczestników

Wspieramy relacje pomiędzy Certyfikowanymi Trenerami CNVC, a uczestnikami, które opierają się na cenieniu sobie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i szacunku. Zdajemy sobie sprawę, że w trakcie treningu NVC uczestnicy mogą odczuwać nieoczekiwany poziom emocjonalnej intensywności lub głębokie poczucie intymności i mogą stać się wyjątkowo wrażliwi, szczególnie w odniesieniu do możliwych relacji seksualnych. Chcielibyśmy, aby trenerzy działali, jako przedstawiciele zaufania, które uczestnicy warsztatów w nich pokładają. 

Nasza intencja do pozostania w połączeniu

Starając się utrzymać wzajemnie trwające relacje, każdy, kto uważa, że ​​nie został potraktowany zgodnie ze świadomością NVC utożsamianą z organizacją CNVC, może skontaktować się z biurem CNVC. Przedstawiciel CNVC skontaktuje się z wszystkimi zaangażowanymi stronami, podtrzymując dialog w celu zapewnienia przejrzystości i pojednania.

 

 1. Co CNVC Oferuje Certyfikowanym Trenerom
 1. Personel Wspierający CNVC - zarządza stroną internetową CNVC.org, udzielania odpowiedzi na wiadomości email, obiera telefony, udostępniania do sprzedaży materiały edukacyjne NVC, tworzy i wspiera programy typu IIT, pomaga w łączeniu się z Certyfikowanymi Trenerami CNVC, wspiera administracyjnie Program Certyfikacji, w tym wspiera kandydatów i oceniających oraz pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, włącznie z trenerami.
 2. Miano "Certyfikowanego Trenera CNVC" oraz możliwość używania nazw "CNVC" i "Centrum Porozumienia Bez Przemocy" oraz logo CNVC (dostępne na stronie http://www.cnvc.org/logos-go po zalogowaniu się (Logowanie wymagane)).
 3. Uczestnictwo w szkoleniach sponsorowanych przez CNVC (IIT), za które nie pobiera się opłat lub koszty są zależne od ceny materiałów CNVC. (Certyfikowani Trenerzy CNVC są odpowiedzialni za koszty podróży, zakwaterowania i inne).
 4. Korzystanie ze strony CNVC.org oraz pewnych funkcji dostępnych dla wspierania Certyfikowanych Trenerów CNVC:
 • Publikowanie i promowanie informacji profilowych, w dostępnej do wyszukiwania bazie trenerów
 • Publikowanie i promowanie nadchodzących szkoleń w internetowym harmonogramie szkoleń
 • Zarządzanie listami uczestników / korespondencją oraz opłatami rejestracyjnymi
 • Dostęp do listy adresów mailowych zwolenników CNVC
 1. Uczestnictwo w Yahoo!Group dla Certyfikowanych Trenerów CNVC w celu dzielenia się materiałami i programem nauczania, oferowania i otrzymywania porad szkoleniowych, przeżywania rozczarowań i świętowania sukcesów.
 2. Przysługujące rabaty na materiały edukacyjne NVC sprzedawane w księgarni CNVC. Certyfikowani Trenerzy CNVC są zachęcani do udostępnienia CNVC co najmniej jednej kopii opublikowanych przez siebie materiałów dotyczących NVC w celach informacyjnych, przechowywania dokumentacji i tworzenia repozytorium.
 1. Co Certyfikowani Trenerzy CNVC mogą zaoferować CNVC
 1. Utrzymanie podstawowych wartości procesu NVC; wyraźne odróżnienie NVC od innych nauk, koncepcji, umiejętności, metod lub filozofii, nawet, jeśli są zgodne z NVC.
 2. Wspieranie spójnego i wyraźnego połączenia oraz rozpoznawania obecności CNVC w społeczności międzynarodowej; zawarcie w każdych mediach i materiałach związanych z NVC takich jak wizytówki, podpisy, broszury i strony internetowe, następujących rzeczy:
 • Logo CNVC 
 • Stronę internetową CNVC (www.cnvc.org)
 • Podpis "Certyfikowany Trener CNVC" (CNVC Certificated Trainer) lub równoznaczne tłumaczenie
 1. Wspólne wsparcie społeczności Certyfikowanych Trenerów CNVC poprzez:
 • Dzielenie się między sobą oraz CNVC materiałami lub innymi pomocami szkoleniowymi, wspierającymi naukę – z uznaniem dla oryginalnego twórcy.
 • Kontaktowanie się z Certyfikowanymi Trenerami CNVC oraz społecznościami NVC (wypisanymi na stronie internetowej CNVC oraz na tyle, na ile jesteś świadomy) zanim rozpoczniesz pracę z NVC w ich regionach, aby uzyskać wsparcie, połączenie i kontrole.
 • Rozważenie pracy z innymi Certyfikowanymi Trenerami CNVC w twoim regionie oraz koordynowanie szkoleń w innych regionach.
 1. Wsparcie trwającej nauki poprzez:

Uzyskiwanie opinii od uczestników szkolenia w określony sposób (pisemny formularz oceny lub ustną opinie).

Dawanie opinii innym Certyfikowanym Trenerom CNVC, pracownikom i przedstawicielom CNVC, dzięki czemu możemy rozwijać się w naszym zrozumieniu świadomości NVC i naszej umiejętności promowania świadomości NVC na świecie.

Weź pod uwagę, że praca z Certyfikowanymi Trenerami CNVC, uczęszczanie na ich warsztaty oraz oferowanie przez ciebie szkoleń innym Certyfikowanym Trenerom, instruktorom CNVC, a także personelowi i przedstawicielom CNVC będzie bezpłatna.

Przemyśl swoje osobiste odpowiedzi na następujące pytania, dziel się nimi oraz dołącz je do swojego corocznego raportu Certyfikowanego Trenera CNVC:

 • W jaki sposób używam metod NVC, aby tworzyć zmianę w świecie, którą chciałbym widzieć?
 • Jak nauczam mojej koncepcji duchowości NVC (lub świadomości NVC)?
 • Czy żyję zgodnie z koncepcją pełnego współczucia dawania i otrzymywania, włączając w to mój stosunek do wymiany pieniędzy?
 1. Uczestnictwo w społeczności NVC:
 • Uczestniczenie w regionalnych lub innych społecznościach NVC 
 • Zaakceptowanie tego, że mogą pojawić się konflikty i by być chętnym do pracy nad ich rozwiązaniem. Szukanie źródeł (innych trenerów CNVC, mediacji itp.) do dialogu; aby być w stanie ukazywać "życie procesem" – to znaczy, aby pokazać chęć do połączenia i wyraźną intencję do rozwiązywania konfliktów. 
 1. Wyjaśnienie twojego Statusu Certyfikacji CNVC:

Każdego roku zatwierdzaj umowę Certyfikowanych Trenerów CNVC

 • Rozważ wypełnienie corocznego Raportu Certyfikowanego Trenera CNVC logowanie wymagane (http://www.cnvc.org/node/add/annual-trainer-report-expanded)
 • Zastanów się nad finansowym wsparciem organizacji CNVC i lokalnych organizacji NVC, oferując prowizję w wysokości 10% rocznego dochodu netto za szkolenia NVC dla CNVC i / lub lokalnych organizacji NVC lub wybraną przez Ciebie kwotę, którą naprawdę chciałbyś przekazać.
 • Prosimy o rozważenie zaoferowania, chociaż części prowizji za szkolenia dla CNVC w celu wsparcia kosztów programu certyfikacji CNVC i powiązanych działań, a także utrzymania strony internetowej CNVC, prowadzenia dokumentacji, skierowań, wspierania dostępu i połączenia społeczności dla Certyfikowanych Trenerów CNVC.
  • Jeśli twoja praca NVC w krajach rozwijających lub inne niż finansowe wyparcie, ogranicza twoje przychody z pracy z NVC prosimy o opisanie tego rodzaju przypadków w Raporcie Certyfikowanego Trenera CNVC 
  • Jeśli zdecydujesz się na to, aby nie uczestniczyć w CNVC, docenimy, jeżeli dokonany przez ciebie wybór będzie świadomy (przy zerowym wkładzie) abyśmy nie przesłali ci przypomnień, że jeszcze nie dokonałeś żadnego wkładu.
  • Trenerzy mogą w każdym momencie zrezygnować ze statusu certyfikacji, informując o tym CNVC na piśmie. Trener, który wycofał się na pewien okres i chce przywrócić certyfikat, może zostać poproszony o rozmowę z przedstawicielem CNVC 1. Utrzymanie Statusu Certyfikacji

 

Dla CNVC certyfikacja jest uprawomocnieniem i uczczeniem osób żyjących w społeczności. Nie jest to stałe poświadczenie kwalifikacji, takie jak dyplom, więc aby pozostało w mocy musi być odnawiane każdego roku. W istocie jest to coroczna odnowa Twojego zaangażowania w organizację.

 

CNVC ma dwa długoterminowe cele w procesie certyfikacji. Jednym z nich jest stworzenie społeczności trenerów, którzy chcą pracować z CNVC, aby realizować naszą wizję. Drugą jest zapewnienie, że następne i kolejne pokolenia będą uczone NVC w taki sposób, aby zachować i chronić integralność procesu NVC.

 

Certyfikowani Trenerzy CNVC wyrażają następujące zamiary dla certyfikacji: połączenie z CNVC, wkład w naszą wizję, wiarygodność, wzajemne wsparcie i rozwój osobisty.

 

Trenerzy, którzy zgadzają się przestrzegać te wytyczne, przesyłają roczną opłatę prowizyjną za szkolenia i raport za poprzedni rok oraz podpisują aktualną listę umowy trenerów na kolejny rok według wymaganych terminów, dzięki czemu nadal będą figurować na liście Certyfikowanych Trenerów CNVC. Trenerzy wyrażają zgodę, aby przekazać prowizję 10% swoich dochodów netto za pracę z NVC do CNVC w wymaganym terminie. Jeśli zarobili mniej niż 3000 USD, opłata wynosi 300 USD. Dla osób certyfikowanych po rozpoczęciu roku, opłata prowizyjna wynosi 10% dochodu netto za pracę z NVC uzyskanego po otrzymaniu certyfikatu. Opłata minimalna wynosi 25 USD za każdy miesiąc po wydaniu certyfikatu.

 

Prowizje ze szkoleń wspierają wszystkie aspekty programu certyfikacji: stronę internetową w celu wyszczególnienia informacji kontaktowych trenera i promowania pracy trenerów NVC, prowadzenie dokumentacji, kierowanie na szkolenia, odnawianie certyfikacji, tworzenie dostępu do newsletteru dla trenerów w celu wzajemnego wsparcia, wymianę informacji na temat szkoleń, zgłębianie koncepcji NVC itp.


Trenerzy mogą w każdym momencie zrezygnować ze statusu certyfikacji, informując o tym CNVC na piśmie. Trener, który wycofał się na pewien okres i chce przywrócić certyfikat, może zostać poproszony o wykonanie niektórych etapów procesu certyfikacji.


Na podstawie indywidualnych okoliczności CNVC może zrobić wyjątki od wszelkich wytycznych dotyczących certyfikacji i jej odnawiania. Na przykład CNVC może zaproponować dostosowanie opłat, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w pewnych regionach. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące jakichkolwiek warunków certyfikacji i chcesz je omówić, skontaktuj się z Dyrektorem Administracyjnym CNVC. 
II PRZYGOTOWANIE

 1. ABC Gotowości Przystąpienia do Certyfikacji

(A) ZNAJOMOŚĆ NVC (teoria, koncepcja)

 

(B) ŻYCIE W ZGODZIE Z NVC (świadomość duchowa NVC oraz oferowanie wizji przemiany społecznej)

 

(C) NAUCZANIE NVC (efektywna prezentacja)

 

Prosimy o użycie materiałów, podanych dla każdego z podanych obszarów (A, B, C), gdyż będą ci one pomocne w rozwijaniu i monitorowaniu twojego rozwoju i gotowości w tych obszarach.

 

 1. Rozumienie konceptów NVC

Znajomość, zrozumienie i przywołanie koncepcji NVC. Czy rozumiem cel NVC, jego filozoficzne założenia, koncepcje odcinającej od życia oraz łączącej z życiem komunikacji, jakości empatii i elementów tańca "Żyrafy"? Poniżej przegląd podstawowych pojęć i procesów NVC i kilka pytań, które często pojawiają się na treningach NVC.

 

A – Rozróżnienia kluczowe:

 1. "Bycie żyrafą" vs "Używanie języka żyrafy"
 2. Żyrafia szczerość vs szakala szczerość
 3. Empatia vs współczucie oraz inne formy reakcji (uspokajanie, pocieszanie, opowiadanie historii)
 4. Ochronne użycie siły vs karzące użycie siły
 5. Siła współpracy vs władza
 6. Uznanie vs zgadzanie się, komplementy, pochwały
 7. Wybór vs uległość, lub bunt
 8. Obserwacja vs. Obserwacja zmieszana z oceną
 9. Uczucia vs uczucia zmieszane z myślami (uczucia rzekome)
 10. Potrzeba vs prośba
 11. Prośba vs żądanie
 12. Bodziec odpalający emocje vs przyczyna emocji
 13. Osąd wartościujący vs moralizowanie
 14. Naturalne vs nawykowe
 15. Współzależność vs zależność lub niezależność
 16. Połączenie z życiem vs odcięcie od życia
 17. Zmiana vs kompromis
 18. Obstawiający przy czymś vs wymagający 
 19. Samodyscyplina vs posłuszeństwo
 20. Szacunek do autorytetu vs strach przed autorytetem
 21. Wrażliwość vs słabość
 22. Miłość jako potrzeba vs miłość jako uczucie
 23. Okazywanie sobie empatii vs wyrażanie nieuświadomionych impulsów poprzez działanie, represje, płynięcie w emocje
 24. Idiomatyczny język żyrafy vs formalny/klasyczny język żyrafy
 25. Zgadywanie vs „wiedzenie”
 26. Empatyczne odczuwanie vs. intelektualne zgadywanie

B - model NVC: części i elementy

 1. Model NVC: szczere wyrażanie i empatyczne otrzymywanie, cztery elementy (cel i cechy każdego z nich), Taniec żyrafy
 2. Cztery rodzaje uszów - cztery sposoby, na jakie możemy odebrać trudną wiadomość
 3. Trzy rodzaje żyrafich próśb 

C - procesy w NVC

 1. Słyszenie czyjegoś gniewu (obwiniania, krytyki)
 2. Wyrażanie "NIE"
 3. Słyszenie "NIE"
 4. Okazywanie sobie empatii kiedy (a) bodziec jest zewnętrzny (b) bodziec jest wewnętrzny
 5. Żałoba i uczenie się z doświadczania bólu
 6. Krzyk żyrafy
 7. Przerywanie/przeszkadzanie
 8. Wyrażanie wdzięczności
 9. Otrzymywanie wdzięczności
 10. Dokonywanie świadomych wyborów ze świadomością potrzeb
 11. Wyrażanie przeprosin
 12. Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych poprzez dialog NVC

D - często zadawane pytania podczas szkoleń

 

 1. Dlaczego ważne jest, aby być skupionym na uczuciach i potrzebach?
 2. Jak sądzisz jak NVC może zmienić sposób rozwiązywania konfliktów?
 3. Jak definiujesz empatię? Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat różnicy między empatią a współczuciem?
 4. Rozumiem, że promujesz unikalną formę wyrażania uznania; czym się to różni od mówienia komuś, jaki jest wspaniały?
 5. Słyszałem, że powiedziałeś, że moja obecność jest najcenniejszym darem, jaki mogę dać, kiedy ktoś cierpi. Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli?
 6. Słyszałem jak Marshall mówił o lubieniu czyjegoś bólu. Co to oznacza?
 7. Kiedy się wczuwamy, dlaczego zgadujemy zamiast po prostu zapytać daną osobę, co czuje?
 8. Mówiłeś, że nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czują inni ludzie. Czy możesz mi w takim razie powiedzieć, za co jesteśmy odpowiedzialni?
 1. Życie NVC

 

Intencja życia w świadomości NVC

 

Wiąże się to z zamiarem wcielenia świadomości NVC w każdy element naszego życia. Ta intencja wspierana jest przez stanie się częścią społeczności NVC lub stworzenie jednej z własnego wyboru - jeśli nie regionalną to wirtualną społeczność  dla takich grup interesu, które zajmują się wychowaniem, edukacją, biznesem czy zmianami społecznymi. Aby aktywnie uczestniczyć z innymi w Twojej społeczności przez wzajemne promowanie swoich eventów, wspólne ustalenie terminów i pilnowanie by inni byli poinformowani o Twoich aktywnościach. Chcemy stworzyć społeczności, które działają w duchu współpracy bez rywalizacji czy budowania hierarchii. Zapewni to ciągłe uczenie się i dzielenie się wiedzą, co wesprze rozwój współpracy społeczności NVC na całym świecie.

 

Możesz zadać sobie pytania: "Co zrobię, aby:

 1. Zakorzenić się w świadomości uczuć i potrzeb żeby żyć pełnią życia?
 2. Pogłębić moją zdolność do wczuwania się w siebie?
 3. Pogłębić moje umiejętności związane z byciem obecnym z chwili na chwilę?
 4. Pogłębić moją zdolność do empatycznego odbierania świata?
 5. Rozwinąć świadomość moich intencji podczas mówienia i działania?
 6. Zwiększyć jasność mojej komunikacji - do wyrażania się w sposób, który będzie łatwo zrozumiały dla innych?
 7. Stworzyć relacje przynoszące spełnienie i będę żyć w harmonii z otaczającymi mnie ludźmi?
 8. Pogłębiać moje poczucie połączenia z innymi i całym życiem?
 9. Zwiększać moje możliwości by dawać z serca?
 10. Jeszcze bardziej doceniać siebie i innych?
 11. Rozwijać zdolność do częstszego doświadczania wdzięczności i obfitości?
 12. Doświadczać więcej radości z radości innych ludzi?
 13. Kultywować współczucie w moim życiu?
 14. Pogłębić świadomość tego, czego oczekuję od innych, kiedy mówię i robię?
 15. Pogłębić świadomość tego, że przestałem słuchać uszami żyrafy (czyli kiedy zapomnę, że mam wybór jak chcę słyszeć daną wiadomość)? I co mam zrobić, kiedy sobie uświadomię, że właśnie o tym zapomniałem?
 16. Doświadczać bardziej to, co w mnie żywe?
 17. Być bardziej świadomym tego, kiedy jestem bardziej w głowie i odłączony jestem od mojego serca?
 18. Doświadczać więcej wolności w moim życiu?
 19. Być zdolnym do pełnego wyrażenia gniewu.
 20. Doświadczać większej jasności w moim życiu.
 21. Doświadczać więcej pokoju w moim życiu.
 1. Nauczanie NVC

 

Jasne intencje, efektywne prezentacje, otwartość na informację zwrotną;

 

Powiązane jest to z umiejętnością przekazania naszego rozumienia NVC zarówno do obecnych konceptów jak i ułatwienia praktyki w sposób, który efektywnie wesprze innych w ich potrzebach związanych z nauką. Jasne intencje obejmują zdolność do rozumienia i życia duchową naturą NVC i zademonstrowanie tego, że włączasz tę duchowość w swój trening w sposób, który jest dla ciebie komfortowy i autentyczny. Ponadto powinieneś być zdolny wykazać różnicę między wizją procesu NVC a czterema krokami zawartymi w modelu.

 

Jasne intencje obejmują również zdolności do zademonstrowania przez Ciebie, tego, że włączasz elementy zmiany społecznej czy poszerzania świadomości w swoje nauczenie NVC oraz działania związane z NVC oraz, że rozumiesz, że transformacja polityczna i społeczna jest główną filozofią, która leży u podstaw nauczania NVC.

 

Pytania do refleksji 

 

 • Klarowność intencji w stawaniu się certyfikowanym trenerem CNVC
 1. Jakie intencję stoją za moim pragnieniem by zostać certyfikowanym trenerem CNVC?
 2. Jakie intencję stoją za moim pragnieniem do uczenia CNVC?
 3. Co chcę wyrazić robiąc to?
 4. Czy widzę siebie w uczeniu prawdy? Czy możliwe jest by inni mieli inne prawdy? Jak ważne jest to, żeby inni zgadzali się z moim nauczaniem NVC?
 5. Jakie są moje zobowiązania wobec regionalnego zespołu NVC czy wobec CNVC?
 6. Jak przyczynię się do spoistości, harmonii oraz zwiększania społeczności? Co motywuje mnie do w wizji tworzenia "Świata Żyrafy"?
 • Przedstawianie i prezentacja teorii i koncepcji NVC
 1. Jak będę rozwijać moje umiejętności do komunikowania innym jak rozumiem koncepcję NVC?
 2. Jak będę rozwijać moje umiejętności do rozumienia i odpowiadania na pytania dotyczących NVC?
 3. Jak pogłębię moją pewność siebie w prowadzeniu warsztatów czy prezentowaniu fragmentu nauczania?
 4. Jak będę rozwijać moje umiejętności inspirowania innych do wyrażania swoich potrzeb związanych z uczeniem się?
 • Umiejętności skutecznego nauczania
 1. Co uważam za najważniejszą informację do przekazania?
 2. Jaki sposób przygotuję ten materiał?
 3. Jakiego rodzaju pomoce dydaktyczne, programy nauczania, ćwiczenia, przykłady itp. będziesz używać?
 4. W jaki sposób zaangażuję i zainteresuje uczestników?
 5. W jaki sposób  zwiększę takie cechy jak jasność, kompleksowość, atrakcyjność przekazu?
 6. W jaki sposób rozwinę moje umiejętności i płynność w przedstawianiu modelu NVC poprzez odgrywanie ról lub innych form przekazu w trakcie szkolenia?
 • Otrzymywanie i proponowanie informacji zwrotnej(feedback)
 • W jaki sposób będę zabiegać o informację zwrotną oraz jak wzmocnię moją zdolność do dawania i otrzymywania szczerego feedbacku, jako źródła wzrostu mojej osoby i innych ludzi? W jaki sposób będę mogę dawać feedback innym ludziom by z jak największym prawdopodobieństwem zaspokoić ich potrzeby?
 • W jaki sposób będę rozwijać zdolność do oferowania swojej wiedzy - również w "poprawianiu" ludzkich błędów - który będzie pozytywnie odbierany?
 • Jak będę rozwijać łatwość w odbieraniu negatywnego feedbacku (szczególnie skierowane we mnie lub osoby, z którymi się identyfikuję) zamiast słyszeć krytykę i postrzegać wrogość? W jaki sposób stanę się bardziej otwarty na możliwości skorzystania z powyższego rodzaju feedbacku?
 • Kiedy zorganizuję eventy lub będę uczyć NVC to, jakie rodzaje interakcji z innymi najprawdopodobniej poruszą mnie? W jaki sposób chciałbym na to reagować? • Grupa umiejętności - Jak mogę...
 • ...rozwinąć swoje możliwości żeby wnieść wkład w grupę?
 • ... przyczyniać się do tego by ludzie mogli poczuć własną moc?
 • ... przyczyniać się do tego by grupy i społeczności miały poczucie celu?
 • ...przyczyniać się do tego by tworzyć w grupie głębię, autentyczność i szczerość?
 • ...przyczyniać się do budowania harmonii, wzajemnego zrozumienia i spójności oraz rozwiązywania konfliktów i napięć?
 • ...przyczyniać się do budowania większej inspiracji, radości i lekkości w grupie?
 • ...przyczyniać się do budowania koncentracji, efektywności i porządku?
 • ...rozwijać większą świadomość uczuć i potrzeb innych w grupie?
 • ...bardziej równoważyć moje potrzeby i potrzeby innych w grupie?
 • ...stać się bardziej wrażliwy w grupie?

 

 1. Niektóre rzeczy, które mógłbym zrobić 

 

NIEKTÓRE RZECZY, KTÓRE MÓGŁBYM ZROBIĆ, by przygotować się do bycia certyfikowanym trenerem

 

Nie wszystkie poniższe sugestie będą działać dobrze dla wszystkich. Są one oferowane, jako przewodnik wspierania procesu uczenia się i jako sposób na monitorowanie swojego postępu i gotowości.

 

 1. Chciałbym stworzyć dziennik dla mojej praktyki NVC jedno miejsce gdzie będę zapisywał wyniki mojej nauki i spostrzeżenia oraz będę mógł wracać do moich zapisów.
 2. Chciałbym regularnie notować w dzienniku momenty, kiedy "utknąłem" lub doświadczyłem konfliktu w moim życiu i ponownie odtworzyć pisząc językiem NVC. Na przykład - przypominając sobie interakcję, kiedy czułem się odcięty od drugiej osoby, chciałbym napisać o tym, co zaobserwowałem, czułem i potrzebowałem w różnych momentach tej interakcji. Co mogłem powiedzieć lub zrobić inaczej? Co uniemożliwiło mi to zrobić w danej chwili? Co inne osoby mogły obserwować, czuć, potrzebować i prosić w trakcie tej interakcji? Załóżmy, że jestem sfrustrowany tym, co usłyszałem w wiadomościach w telewizji: mogę użyć mojego dziennika do napisania żyrafiego listu do dziennikarza w wiadomościach. Jeśli ktoś mnie chwali a zauważam dyskomfort, mógłbym spróbować włożyć jego słowa do mojego dziennika i przetłumaczyć je na język NVC. Czy wtedy usłyszę ich komunikat inaczej? Mógłbym uczcić moment, kiedy użyłem NVC, jak bym chciał. Albo opisać swój epizod złości - "korzystając z oglądania Show Szakala" wypisując swoje gniewne myśli. W ponownym czytaniu tego, co napisałem, mogę poszukać myśli wyrażających powinność. Czy słyszę potrzeby stojące za tymi myślami? Chciałbym często pytać siebie, „Czego się tutaj nauczyłem?" Również mogę wykorzystać pytania z rozdziału 2 do tego, co zapisuję w moim dzienniku. Być może mogę tworzyć wymyślone scenariusze lub alternatywne sposoby do rozkładania języka Szakala i Żyrafy. Chciałbym opisać miejsca wewnętrznego bólu łącząc się z moimi potrzebami, tłumaczyć dialogi wewnętrzne Szakala i odkrywać potrzeby, które chcę zrealizować.
 3. Chciałbym znaleźć partnera, mentora, grupę praktykującą NVC lub zespół. Gdzie będziemy mogli pomagać sobie nawzajem w osiąganiu celów, rozwijać czystą praktykę i używać materiałów. Chcemy wspierać się wzajemnie w naszych dążeniach do celów oraz praktykować NVC, jako priorytet naszego życia.
 4. Chciałbym studiować powyższy proces certyfikacji oraz oceniać moje silne i słabe strony. Chciałbym wziąć jedno lub dwa pytania i skoncentrować się na nich zanim zajmę się pracą nad kolejnymi. (Praca może obejmować kontemplacje, pisanie dziennika, proszenie o feedback lub wykonywanie określonych czynności)
 5. Chciałbym kultywować świadomość intencji, kiedy otwieram moje usta - w szczególności, kiedy jestem zdenerwowany lub kiedy mam impuls żeby powiedzieć "nieważne" (Mówienie "nieważne" lub "nic się nie stało" nawet, jeśli zdaję sobie sprawę, że to przyczynia się do odseparowania niż do połączenia". Kiedy zacznę działać ze złości lub mówimy "nieważne" będę starać się do przezwyciężenia tendencji do obrony siebie i zamiast tego uznam moje ograniczenia ze współczuciem. Ważną rzeczą dla mnie nie jest to, że nie udało się dotrzymać sobie swoich postanowień tylko to, że zdałem sobie sprawę, kiedy to się stało.
 6. Będę ćwiczyć, by w 15 sekund odpowiedzieć na pytanie, „czym jest NVC?". Następnie zmienię to w 1 minutę, 5 minut i 15. Chciałbym zorganizować treningową 30 minutową prezentację wprowadzającą do NVC. 
 7. Chciałbym prowadzić grupy praktykujące oraz oferować prezentacje wprowadzające do NVC dla małych grup. Potem chciałbym organizować bardziej rozbudowane treningi, na początku nieformalne a potem formalne. Będę nagrywać moje szkolenie i potem je studiować. Będę inne osoby pytać o feedback dotyczący każdego aspektu tych wydarzeń. (Zobacz formularz feedbacku od uczestników zawarty w tych materiałach)
 8. Chciałbym ćwiczyć używanie NVC w moim życiu, szczególnie, kiedy mam obraz wroga wyzwalający moją reakcję. Przykładowymi wyzwalaczami mogą być przywódcy polityczni, dziennikarze czy listy do redakcji. Chciałbym przyznawać się do tych reakcji i starać się od nich uwolnić poprzez samo-empatię i proszenie o empatię od innych.
 9. Chciałbym uznać za priorytet uczestnictwo w szkoleniach NVC dostępnych dla mnie, szczególnie u różnych trenerów by doświadczać różnych stylów i możliwości.
 10. Chciałbym przeczytać rekomendowane książki, które pomogą mi pogłębić moje konceptualne zrozumienie ram lub założeń NVC. Chciałbym sprawdzić jak te koncepcje odnoszą się do mnie. (Np. Książka mówi, że nasz system dominacji uczy cenić dominację oraz uległość. Jak ja doświadczam tych wartości?)
 11. Chciałbym przerobić materiały CNVC (audio, video, drukowane materiały), w szczególności źródła rekomendowane w tych materiałach, co wesprze moje umiejętności, jako potencjał trenera.
 12. Chciałbym zachęcać siebie do świadomej praktyki, która polega na przeznaczeniu każdego dnia czasu na to by dostrzec, co doceniam w życiu,  jak pogłębiam moje współczucie oraz świadomość. 

 1. Polecane źródła

(lista jest w budowie – proszę dodaj własne książki i recenzje bądź artykuły, które uznasz za pomocne i chciałbyś się nimi podzielić z innymi. Zapoznaj się proszę również z bibliografią w pozycjach M. Rosenberga Porozumienie bez Przemocy.

Materiały NVC

 • Porozumienie bez przemocy: O języku życia, Marshall Rosenberg. (książka, obszerna prezentacja podstaw NVC)
 • Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia” Lucy Leu. (Program towarzyszący do 12 tygodniowego kursu z podręcznikiem „Porozumienia bez przemocy” jak powyżej, przeznaczone dla zorganizowanych grup lub osób ćwiczących samodzielnie.) 
 • Making Life Wonderful. Uczynić życie cudownym. Trening średniozaawansowany z PbP (4 kasety video lub płyty DVD, 8 godzin – nagranie z dwudniowego warsztatu z Marshallem, zawierające kilka rozszerzonych scen/ odgrywanych ról.)

Inne książki:

 • Eisler, Riane, The Chalice and the Blade, 1987 (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
 • Glickstein, Lee, Be Heard Now: Tap into Your Inner Speaker and Communicate with Ease, 1998 (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
  Książka ta może przekonać nawet tych z nas, którzy obawiają się wystąpień publicznych, że może to być świetna zabawa, oraz, że jest się o wiele bardziej efektywnym będąc sobą, niż tak zwanym „ dobrym mówcą”. Autor pokazuje nam, jak się ugruntować we własnej  autentycznej obecności przed grupą oraz podkreśla wagę kontaktu z odbiorcą, prawdziwego słuchania i otwierania się na wsparcie, jakie właśnie publiczność może nam zaoferować. Glickstein jest założycielem “Speaking Circles”, kręgów/ grup, które stosując, tzw. transformujące mówienie ("Transformational Speaking") pomagają ludziom czerpać przyjemność oraz siłę z publicznego wyrażania siebie.
 • Kohn, Alfie, Punished by Rewards: the Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and other Bribes, 1993 (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
  "Na podstawie setek badań, Kohn prezentuje, że ludzie w rzeczywistości tworzą gorsze prace, gdy są motywowani pieniędzmi, ocenami i innymi zachętami. Im sztuczniejsze zachęty stosuje się do motywowania ludzi, tym bardziej tracą oni zainteresowanie tym, do czego staramy się ich przekupić. Nagrody i kary są dwoma stronami tej samej monety – i nie możemy zbyt wiele za nią kupić. To, czego potrzebujemy to, wg Kohna, alternatywa dla obu sposobów kontrolowania ludzi. Książka doprawiona jest humorem i przykładami z życia, przedstawia argumenty, które wzbudzają nasz niepokój, ale są niemożliwe wręcz do odrzucenia.” (cytat z tylnej okładki)
 • Kornfield, Jack, Mądrość serca. Praktyka buddyjska w świecie zachodnim (A Path with Heart: a Guide through the Perils and Promises of Spiritual Life), 1993
  Jack Kornfield - nauczyciel medytacji i psycholog, opisuje wewnętrzną transformację, medytacje oraz integrację praktyk duchowych we współczesnym zachodnim życiu. 

"Od współczucia, uzależnienia, psychologicznego i emocjonalnego uzdrowienia, poprzez rozwiazywanie problemów obejmujących relacje oraz seksualność, do stworzenia prostoty i równowagi na podobieństwo praktyk Zen we wszystkich aspektach życia. Pozycja dotyczy współcześnie osób poszukujących rozwoju duchowego, zarówno tych na początku swojej drogi, jak i tych z wieloletnim doświadczeniem. Czytając tę książkę dotknięcie swoich serc i przypomnicie sobie o obietnicy tkwiącej w medytacji i w życiu duchowym: rozkwit wewnętrznego spokoju, poczucie jedności, zrozumienie i osiągnięcie szczęścia nie zależy od warunków zewnętrznych.” (cytat z tylnej okładki)

 • Lerner, Michael, Spirit Matters, 2002 (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
 • Muller, Wayne, Sabbath: Restoring the Sacred Rhythm of Rest, 1999 (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
  "Nasz bezlitosny nacisk na sukces i wydajność stała się formą przemocy, twierdzi W. Muller. Straciliśmy niezbędny rytm życia, równowagę pomiędzy wysiłkiem i odpoczynkiem, robieniem i nic nie robieniem. Stale dążąc do realizacji, czujemy się wyczerpani i pozbawieni ogromnej obfitości jaką dają nam kontakty z innymi, tęskniąc za czasem z rodziną i przyjaciółmi, tęskniąc za czasem dla samych siebie.” (cytat z tylnej okładki) 

"Ta książka może uratować Ci życie. W kulturze, gdzie niewielu poddaje pod wątpliwość, że więcej znaczy lepiej, podejście Sabath oferuje zaskakujące wskazówki uzdrowienia dla każdego, kto kiedykolwiek doświadczył pustki w sercu, będąc bardzo zajętym i wiodąc intensywne życie.” – Dr Rachel Naomi Remen

 • Ram Dass i Mirabai Bush, Compassion in Action: Setting out on the Path of Service, 1992, (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)
  "...Ram Dass rozmyśla nad lekcją z jego własnego życia i stawia dwa istotne pytania: “ Co w nas sprawia, że reagujemy na potrzeby innych? Co właściwie możemy zrobić, aby złagodzić cierpienie?” To, co możemy dać innym – to, to, kim jesteśmy. Musimy wzrastać w świadomości i wnikliwości czy chcemy stać się bardziej skutecznymi instrumentami zmiany. W tej książce Ram Dass i Mirabai Bush dają serdeczną zachętę i poradę, oraz demonstrują współzależność społecznego i duchowego rozwoju, rozbudzając w nas na nowo pamięć prawdziwej idei obywatelstwa – siły życiowej uwalniającej nas świadomie od bólu i cierpienia. Jak mówi Jego Świątobliwość Dalai Lama: Miłość i współczucie są koniecznością, a nie luksusem. Bez nich ludzkość nie przetrwa.” (cytat z tylnej okładki)
 • Dr Rachel Naomi Remen, My Grandfather's Blessings: Stories of Strength, Refuge, and Belonging, 2000, (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)

"...Remen, lekarka, pomagająca chorym na raka i mistrzyni opowieści, używa swoich przejrzystych historii, aby przypomnieć nam o sile, jaka płynie z życzliwości i radości życia. Dziadek dr. Remen, ortodoksyjny rabin, Uczony Kabały, postrzegał życie, jako sieć powiązań i wiedział, że każdy należy do niego, a on należy do wszystkich. Uczył ją, że błogosławienie się nawzajem wypełnia naszą pustkę, uzdrawia samotność i łączy nas o wiele głębiej z życiem. Życie daje nam więcej błogosławieństw, niż pozwoliliśmy sobie samym otrzymać. [Książka ta] jest o tym jak rozpoznać i otrzymywać nasze błogosławieństwa i błogosławić życie innych. Służenie innym uzdrawia nas. Poprzez posługę odkryjemy naszą jedność i kompletność – oraz drogę by przywrócić utraconą jedność w świecie." (cytat z tylnej okładki)

 • Nagler, Michael N., Is There No Other Way? The Search for a Nonviolent Future, 2001, (nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)

Lektura Naglera pomogła mi uznać wspaniałość rodowodu NVC, do którego należymy oraz naszą aktywną rolę w rozwoju historii i potencjału ewolucyjnego komunikacji bez przemocy. Słowa “bez przemocy” w tytule Porozumienie bez przemocy wzbudzały we mnie niepokój, lecz z czasem uczucie to odeszło, duma się ugięła i pojawiła się ekscytacja podczas czytania książki Rosenberga. Zawiera ona relacje z wielu wzruszających momentów gdzie nie ma przemocy, jak uczniowie z Hutu i Tutsi odmawiający rozkazu żołnierzy, aby oddzielić się od plemienia, wiedząc dobrze, co z tej separacji wyniknie. Książka pokazuje, że język serca, coś o wiele głębszego niż stawianie biernego oporu, jest aktywnym powrotem do natury ludzkiej. Uderza mnie to, że my, którzy wybieramy porozumienie jesteśmy wzywani do przeglądania się samemu w lustrze, w taki sposób, że każdy, kto się zbliży, może ujrzeć swoją własną ludzkość i godność, oraz sprawia, że musimy uznać również naszą.

 • Nepo, Mark, The Exquisite Risk, Daring to Live an Authentic Life

(nieprzetłumaczona do tej pory na język polski)

Zakładając, że mogłeś nie słyszeć o tym wierszu i autorze, wyobrażam sobie, że spodobałoby Ci się wiele spośród wspaniałych cytatów z tej książki: “ Słuchanie, to ciągłe porzucanie wszelkich oczekiwań i poświęcanie naszej uwagi, całkowicie i wciąż na nowo, temu, co mamy przed sobą, nie do końca wiedząc, co usłyszymy lub co to będzie oznaczać. W praktyce, codziennie, słuchanie to łagodne zatopienie się, z gotowością by zostać odmienionym przez to, co usłyszymy.”

 • Ross, Rupert, Returning to the Teachings, Exploring Aboriginal Justice
  Badanie to jest zadziwiające w swojej spójności z NVC. (nieprzetłumaczone do tej pory na język polski)
 • Wink, Walter, The Powers That Be (nieprzetłumaczone do tej pory na język polski)

Pozycja bardzo polecana, dla głębszego zrozumienia świadomości politycznej w sercu NVC. 

 1. Propozycje na prezentację wstępu do Porozumienia Bez Przemocy (zaczerpnięte z Rady Trenerów PSNCC)

 

Naszym życzeniem jest, abyś rozważył następujące elementy podczas prezentowania wstępu do NVC (podczas 2- 2,5 godzinnej sesji).

 1. Przygotuj wystąpienie wspominając o naszej organizacji i miej w pamięci nasze intencje. 
 2. Bądź otwarty nawiązując kontakt z osobami obecnymi, lub miej na uwadze siebie i innych pamiętając o wzajemnym powiązaniu wszelkiego życia.
 3. Zakomunikuj nasze intencje zgromadzonym i podziel się w osobisty sposób tym, dlaczego NVC jest dla nas ważne.
 4. Podkreśl cele NVC:
 • Zainspirować serdeczny, współczujący kontakt, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone. 
 • Łączyć się z tym, co żywe w nas samych i innych.
 • Dać się zainspirować i być inspiracją dla innych, by dawać z serca.
 1. Nadmień, że NVC zawiera potężny zestaw konkretnych narzędzi oraz specyficzny model komunikacji, lecz podkreśl: NVC to świadomość, sposób na budowanie relacji z samym sobą i z innymi, w oparciu o świadomość uczuć i potrzeb.
 2. Wspomnij o historii NVC (postać twórcy NVC Marshalla Rosenberga, który rozpoczął swoje nauki w epoce walki o prawa obywatelskie w USA) oraz o aktualnej globalnej obecności CNVC.
 3. Podaj konkretne przykłady komunikatów blokujących kontakt (język Szakala) i zobrazuj jak można je przełożyć na język NVC. Zademonstruj interakcję w języku Żyrafy.
 4. Pokaż 4 kroki oraz 2 fazy modelu NVC. Wytłumacz cel każdego z elementów, sposoby wyrażania i jak wszystkie te element komponują się w “tańcu Żyrafy”. Użyj opasek z uszami, aby zademonstrować, w jaki sposób mamy zawsze 4 sposoby reakcji w sytuacji, gdy słyszymy trudny komunikat.
 5. Daj uczestnikom okazję, aby zanotowali, bądź ustnie podzielili się z innymi sytuacją, w celu praktyki stosowania NVC w ich własnym życiu. Użyj tych historii do dalszego zilustrowania PbP.
 6.  Poproś o informację zwrotną, zaznaczając, co jest cenne dla Ciebie. Poproś o pisemną ocenę, przeprowadź ewaluację. Informacja do kandydatów na certyfikowanych trenerów: spójrzcie proszę na przykłady w tym pakiecie, zatytułowane „ ankieta uczestnika/ formularz informacji zwrotnej dla uczestników”. 
 7. Zasugeruj uczestnikom, w jaki sposób mogą rozwijać kompetencje i świadomość NVC. Poinformuj ich o lokalnych organizacjach i grupach, szkoleniach, materiałach NVC i działalności CNVC.

 

Zapewnij:

 1. Broszury o lokalnych organizacjach, czy trenerach NVC. 
 2. Newsletter CNVC.
 3. Dowolny artykuł o NVC lub wywiad z Marshallem.
 4. Zamów formularz na materiały CVNC ( dostępne przez CVNC) lub:
 5. Jeśli to wygodniejsze, materiały NVC, szczególnie:
 • Marshall Rosenberg, Porozumienie bez Przemocy: O języku życia.
 • Ćwiczenia do tego podręcznika, Lucy Leu
 • DVD: "Connecting Compassionately" lub "An Introduction to NVC"
 • Dowolne nagranie NVC, które szczególnie lubisz.
 1. Na koniec nawiąż kontakt z dowolnymi uczuciami wyrażającymi wdzięczność, które mogą się pojawić u Ciebie w wyniku możliwości zaoferowania i ukończenia tej prezentacji.
 2. Możesz również chcieć rozpowszechnić wydrukowane materiały:
 • Listę uczuć 
 • Listę potrzeb
 • Arkusz roboczy dla uczestników do zastosowania komunikacji NVC w sytuacji z ich własnego życia. 
 • Wzór modelu: 2 fazy, 4 kroki i wskazówki do nich. 

Zalecamy również stosowanie pacynek i uszu oraz rysunków, aby dotrzeć do uczestników w różnymi stylami uczenia się.

 1. Na koniec, przed i w trakcie każdej prezentacji, przypominamy sami sobie, jako trenerzy, o modelu, wg którego nauczamy, oraz jako facylitatorzy grup o byciu uważnym na bezpieczeństwo i komfort wyrażania potrzeb wszystkich uczestników.

III FORMULARZE

 

 1. .  Dziennik szkoleń

 

Opisz wydarzenia NVC, na których prowadziłeś szkolenia. Przed wysyłką gotowego dokumentu ponumeruj strony.

OPIS SZKOLENIA  

 

Imię i nazwisko_________________________________ Strona _____

 

Tytuł szkolenia ______________________________________

 

Data(y) _____________________

 

Całkowita ilość godzin ________ liczba uczestników______

 

Miejsce_______________________________

 

Zaznacz wyraźnie czy prowadziłeś, współprowadziłeś czy asystowałeś przy szkoleniu. 

 

Pozostali prowadzący/szkoleniowcy:

 

 _____________________________________________

 

 • Z jakich elementów twojego prowadzenia zajęć byłeś zadowolony lub niezadowolony?
 • Co szczególnie wartościowego widzisz w tym wydarzeniu lub w swoim prowadzeniu zajęć?
 • Co było dla Ciebie łatwe lub trudne?
 • Co chciałbyś zrobić inaczej?
 • Nad czym chcesz popracować by móc to zrobić inaczej następnym razem?
 • Czego się nauczyłeś prowadząc ten warsztat?  1. Formularz ogólnej informacji zwrotnej

 

Dla ______________________________________(imię i nazwisko kandydata) 

 

Informacja zwrotna od (imię i nazwisko) 

 

_____________________Email/tel_________________________

 

Relacja z kandydatem______________________________________data_________


W ramach procesu przygotowawczego kandydaci na certyfikowanych trenerów CNVC są zachęcani do uzyskiwania informacji zwrotnych od członków grup NVC, kolegów, mentorów, sąsiadów i przyjaciół. Celem informacji zwrotnych jest rozwój samoświadomości u kandydatów. 

 

Udzielając feedbacku odpowiedz proszę TYLKO na te punkty, co do których miałeś adekwatne doświadczenie z kandydatem. Opisz krótko konkretną obserwację, (co kandydat zrobił lub powiedział?), która odnosi się do niżej wymienionych obszarów wraz z opisem jakie Twoje potrzeby zostały zaspokojone lub nie. Kandydat: 

 

 1. Uczy i demonstruje koncepty NVC w sposób efektywny.
 2. Komunikuje jasno i konkretnie.
 3. Wyraża zrozumienie i empatię w stosunku do innych osób, zwłaszcza w sytuacjach trudnych emocjonalnie. 
 4. Odnosi się szczerze do siebie samego i innych; jest w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami, i potrafi je wyrażać.
 5. Potrafi pozostać ze sobą w kontakcie kiedy otrzymuje “negatywny” feedback.
 6. Rozpoznaje, kiedy zamyka się jego własne serce lub odczuwa chęć skrzywdzenia drugiej osoby, natomiast świadomie wybiera, by mówić lub działać w zgodzie z własnymi wartościami.
 7. Potrafi zaoferować zrozumienie i wsparcie obu stronom konfliktu; przyczynia się do jasności i pojednania w sytuacjach napięcia lub wyobcowania.
 8. Demonstruje elastyczność: potrafi nie przywiązywać się do określonego rezultatu.
 9. Można na nim polegać: podejmuje, dotrzymuje i zmienia porozumienia z troską, świadomością i odpowiedzialnością.
 10. Jest obecny fizycznie, emocjonalnie i mentalnie: 
 • Okazuje fizyczną wytrzymałość niezbędną do pozostania zaangażowanym w wielodniowy trening bez znaczącego spadku energii lub pogorszenia funkcjonowania,
 • Jest emocjonalnie skupiony i uważny na innych (lub na to, co się dzieje w grupie) nie pozwalając sobie na rozproszenie, przytłoczenie czy chęć wyłączenia się. Potrafi efektywnie udzielić sobie empatii zamiast wymagać natychmiastowej pomocy empatycznej od innych by móc kontynuować swoje skupienie na grupie.
 • Posiada mentalną wytrzymałość by podtrzymać uważność w ciągu całego dnia bez chęci wyłączania się (w innych momentach niż ustalone przerwy grupowe).  
 1. Formularz informacji zwrotnej od uczestnika

 

Imię i nazwisko kandydata do certyfikacji CNVC ___________________________

 

Feedback od (imię i nazwisko) _____________________________________

 

Email/tel. ______________________________________________________Kandydaci na certyfikowanych trenerów CNVC, w ramach procesu przygotowawczego są zachęcani do uzyskiwania informacji zwrotnych od uczestników grup praktykujących lub uczestników szkoleń, które kandydat prowadzi lub przy których asystuje.

 

Nazwa wydarzenia________________________________________

 

Data___________Miejsce_____________________________

 

Czy kandydat był (proszę zakreślić): (a) Jedynym prowadzącym (b) Współprowadzącym? (c) Trenerem asystującym?

 1. Jak bardzo szkolenie było pomocne (albo wkład kandydata był pomocny?) W jaki sposób? W jaki sposób mogło to być ulepszone?
 2. Byłeś zadowolony lub niezadowolony ze sposobów, w które kandydat prezentował materiały i odpowiadał na Twoje pytania i obawy? Co konkretnie kandydat zrobił lub powiedział, co spowodowało Twoje zadowolenie lub niezadowolenie? 
 3. Jak bardzo czułeś się komfortowo i w kontakcie ze sobą podczas szkolenia? I co takiego kandydat zrobił lub powiedział, czym mógł się przyczynić do tego doświadczenia?

EWALUACJA

 1. Opis sesji ewaluacyjnych

 

Spodziewamy się, że sesje ewaluacyjne, które będą się składały z serii aktywności przeplatanych feedbackiem i zakończone ewaluacją, zajmą minimum 3-5 godzin. Aktywności będą się składały przede wszystkim ze scenek wybranych z sytuacji opisanych w Części II (poniżej) z Tobą grającym rolę “Żyrafy”. 

 

Lista konceptów i procesów NVC zawierających kluczowe rozróżnienia i często zadawane pytania znajduje się w Części (A) dokumentu “ABC gotowości certyfikacyjnej”. Podczas sesji ewaluacyjnej asesor będzie sprawdzał Twoje zrozumienie wybranych konceptów i procesów NVC poprzez obserwację trzech obszarów:

 1. Twojego werbalnego tłumaczenie konceptów i procesów. Chcielibyśmy zobaczyć proste odwołania, klarowność i użycie przykładów ilustrujących każdy koncept czy proces,
 2. Twoje demonstrowanie zastosowania konceptów i procesów poprzez odgrywanie scenek, oraz
 3. Twoje zintegrowanie ich w realnych interakcjach z sobą samym i asesorem podczas sesji ewaluacyjnej.

CZĘŚĆ I. AKTYWNOŚCI EWALUACYJNE 

 

Podczas sesji ewaluacyjnych możesz być poproszony o:

 

 1. Wykonanie scenki odtwarzającej sytuację według Twojego wyboru.
 2. Zrobienie żartobliwej prezentacji na temat ważnego aspektu NVC. 
 3. Odpowiedzi na pytania poruszające koncepty i procesy NVC.
 4. Zademonstrowanie lub opisanie, w jaki sposób:
 • Dajesz (dawałeś) sobie empatię w konkretnych sytuacjach, lub
 • Podchodzisz (podszedłeś) do wewnętrznego konfliktu.
 1. Odpowiedź na feedback asesora (włączając w to niechciany feedback)
 2. Odegranie scenek z sytuacji (A) 13, (B) 4, (C) 1 oraz (C) 7 (zobacz poniżej Część II, Sytuacje do scenek)
 3. Opisanie nierozwiązanego konfliktu, jaki masz z drugą osobą. “Konfliktem” może być jakakolwiek sytuacja, kiedy Twoje serce się zamknęło w jakimś stopniu dla drugiej osoby.
 4. Zagranie roli Żyrafy w scence z listy znajdującej się w Części II (poniżej).
 5. Dokonanie samo-ewaluacji, zarówno ogólnie, jaki i na potrzeby procesu ewaluacji.
 6. Ocenę procesu ewaluacji. 

 

CZĘŚĆ II: SYTUACJE DO SCENEK

 

Scenki są podzielone na trzy kategorie:

 

(A) Ogólne sytuacje interpersonalne z członkami rodziny, partnerami, przyjaciółmi, kolegami, sąsiadami, etc. 

 

(B) Sytuacje “liderskie”, w których prowadzisz szkolenia NVC lub organizujesz wydarzenia NVC.

 

(C) Sytuacje zmian społecznych, w których chcesz mieć swój wkład lub w których chcesz spowodować zmianę w sposobie postrzegania lub zachowania konkretnych grup, instytucji lub organizacji.

 

Poprzez scenki chcemy zobaczyć Twoją umiejętność pozostawania w świadomości NVC, dokonywania wyborów, kiedy empatyzować, a kiedy wyrażać siebie pozostając w kontakcie z uczuciami i potrzebami. Celem scenek nie jest znalezienie rozwiązania dla tych sytuacji. (A) Ogólne sytuacje interpersonalne

 

 1. Jako rodzic lub nauczyciel widzisz pięcioletnie dziecko, które ma zamiar rzucić klockiem w głowę innego dziecka. Co byś zrobił lub powiedział to któregoś lub obu dzieci?
 2. Jesteś częścią ekipy tworzącej ulotkę publicznego wydarzenia. Podczas wydruku finalnej wersji zrobiłeś kilka zmian, które Twoim zdaniem były niewielkie, ale okazały się ważne dla innego członka zespołu. Im bardziej wyjaśniasz swoją decyzję tym bardziej wydaje się rosnąć złość drugiej osoby. Podnosi głos, gestykuluje zamaszyście, przybliża swoją twarz do Twojej na odległość 12 cm i mówi do Ciebie takim poziomem natężenia głosu, który może być słyszalny w całym budynku.  
 3. Twój szef mówi do Ciebie “Ostatnio opóźniasz się z pracą. Nie jestem pewien jak długo będę mógł Cię utrzymać na tym stanowisku”.
 4. Kupiłeś zestaw glinianych doniczek, w których chcesz posadzić zioła. W momencie, kiedy wyciągasz jedną z nich z ciasnego opakowania odkrywasz zszokowany, że Twój kciuk przebił ściankę doniczki, która następnie rozpada się na kawałki. Udajesz się do sklepu z całym zestawem by go wymienić. Właściciel sklepu mówi do Ciebie spokojnym głosem “To nie jest uszkodzony produkt, ponieważ był w idealnym stanie, kiedy go Pan kupował. Przykro mi, ale nie mogę nic z tym zrobić”.
 5. Twoja szefowa prosi Cię o porzucenie projektu, nad którym pracowałeś i w który zaangażowałeś się emocjonalnie. Zamiast tego prosi Cię byś zajął się inną pracą. Kiedy pytasz, jakie są powody tej decyzji, szefowa wydaje się niechętna, by to wyjaśnić a potem mówi coś o tym, że sponsor nie wspiera już tego typu projektów. Jesteś przekonany, że nie mówi Ci prawdy.
 6. Chcesz by Twój nastoletni syn przyjął zastrzyk, przed którym się wzbrania. Próbujesz empatyzować: “Czujesz się zaniepokojony, bo naprawdę chciałbyś uniknąć tego bólu? Czujesz się zirytowany, bo zamiast tu siedzieć chciałbyś pójść z przyjaciółmi do miasta? Czy czujesz…”? Twój syn przerywa Ci z wyrazem niesmaku na twarzy: “Tato, czy Ty masz JAKIEKOLWIEK pojęcie jak głupio brzmisz, kiedy gadasz w ten sposób?” 
 7. Kiedy jedziesz na rowerze nagle otwierają się drzwi samochodu zaparkowanego tuż obok. Skręcasz raptownie by uniknąć zderzenia z drzwiami i upadku. Widzisz, że nie jesteś zraniony, ale bardzo roztrzęsiony. Chcesz zakomunikować swoje uczucia i jakie zachowanie chciałbyś widzieć u kierowców. Jak tylko zaczynasz mówić, kierowca wykrzykuje: “wow, ale pędziłeś!” 
 8. Zaprosiłeś swoich nowych sąsiadów na kolację a potem pomogłeś im się urządzić w mieszkaniu. Pomagałeś im z przyjemnością, zwłaszcza, że są w podeszłym wieku i mówią prostym angielskim. Natomiast teraz wpadają codziennie, często zostają dłużej niż byś chciał, opisując nieskończoną ilość problemów i prosząc Cię o pomoc. Czujesz zniecierpliwienie, chcesz by te wizyty się skończyły, ale obawiasz się, że możesz zranić ich uczucia.  
 9. Jesteś nauczycielem i Twoja partnerka powiedziała Ci, że jest zazdrosna w stosunku do wielu studentek, które przychodzą do Twojego biura po zajęciach po dodatkową pomoc. Empatyzujesz a potem mówisz partnerce, że nie doświadczasz żadnego pociągu w stosunku do żadnej studentki i że nigdy nie przyszłoby Ci do głowy mieć z nimi inne relacje niż nauczycielskie. Twoja partnerka patrzy Ci prosto w oczy mówi spokojnie: „Nie wierzę w ani jedno słowo, które powiedziałeś”.
 10. Jesteś właścicielem warsztatu, który zatrudnia kilku mechaników i pomocników mechanika. Jeden z pomocników przychodzi do Ciebie i wzdycha „Wszystko, co robię to tylko brudna robota. Czasem czuję się tutaj jak niewolnik, marnując swoje życie tą pracą”. 
 11. Pracujesz w fabryce, w której są napięte stosunki między kierownikami i pracownikami. Potrafisz empatyzować z obydwoma grupami i dobrze się dogadujesz zarówno z kierownikami jak i pracownikami. Kiedy stosunki stają się jeszcze gorętsze, pewnego dnia w toalecie spotykasz trzech pracowników, Twoich kolegów „Słuchaj” mówią „przestań balansować na linie. Jesteś albo po naszej stronie albo po stronie szefa. Wybieraj!”
 12. Dwoje Twoich przyjaciół miało konflikt. Jeden z nich przyszedł do Ciebie, wysłuchałeś, co miała do powiedzenia i wsparłeś ją empatią. Następnego dnia dzwoni drugi przyjaciel i mówi, „Jakim ty jesteś przyjacielem? Obgadujesz mnie za moimi plecami! Natychmiast żądam od Ciebie przeprosin albo zapomnij, że mnie kiedykolwiek zobaczysz. I nie chcę żadnych żałosnych żyrafich przeprosin! Chcę usłyszeć prawdziwie szczere przeprosiny! Zdradziłeś mnie, jako przyjaciel i chcę byś powiedział, że Ci przykro!
 13. Twój przyjaciel mówi ‘Moja córka nie odzywa się do mnie od dwóch lat. Czuję się bezwartościowy”. 

 

(B) Sytuacje liderskie NVC

 

 1. Spotykasz na ulicy człowieka, którego żona jest w Twojej grupie praktykującej. Pozdrawia Cię wahając się a potem mówi „Wiesz, nie miałem sprzeciwu, kiedy zaczęliśmy wchodzić w te żyrafie historie, ale muszę przyznać, że jestem zszokowany. Peggy zawsze była bardzo dbającą kobietą – była odpowiedzialna i uważna dla każdego wokół niej. Teraz dba tylko o siebie a kiedy jej mówię, by zobaczyła, co się dzieje ze mną i żeby zadbała o nasze dzieci, ona po prostu cytuje mi jakieś bzdury NVC, które słyszy na Twojej grupie. Czy masz świadomość, że nasza rodzina się rozpada?”
 2. Na warsztatach prosisz uczestnika, który gra rolę w scence by wyraził uczucie. Uczestnik odpowiada: „Uczucie?, hmm.. odrzucony. Czuję się odrzucony.”
 3. Po obejrzeniu Twojej prezentacji maskotki szakala i zademonstrowaniu komunikacji odcinającej od życia jeden z uczestników mówi: “Możesz mówić, że używasz tych zwierząt symbolicznie, ale opisywanie szakali w ten sposób skończy krzywdzeniem prawdziwych szakali żyjących na naszej planecie. To nie jest zbyt odpowiedzialne by tak robić jak na szkolenie, które powinno być o współczuciu”
 4. Uczestnik warsztatów mówi: “Nie zgadzam się z Tobą. Czasem dzieci trzeba karać by się czegoś nauczyły. Nie chodzi mi o ciężki czy cielesne karanie, ale jako rodzice i dorośli, musimy zaakceptować naszą odpowiedzialność za karanie dzieci, kiedy to jest niezbędne.”
 5. Uczestnik warsztatów mówi: “To, co prezentuje jest teoretycznie bardzo fajne, ale ludzie w realnym życiu tak nie mówią”.
 6. Uczestnik warsztatów mówi: „Czy to, czego uczysz nie jest tak naprawdę filozofią egoizmu? Cały czas mówię o MOICH uczuciach, MOICH potrzebach… Czasami musisz myśleć o innych ludziach i robić to jest prawidłowe a nie zawsze być skupionym na tym, co TY potrzebujesz czy czujesz. Są na świeci rzeczy, które są po prostu dobre lub złe.” 
 7. Po usłyszeniu sposobów, w jakie NVC może wzbogacić nasze życie, uczestnik warsztatów wykrzykuje: “Super! Czy to może mi pomóc schudnąć?”
 8. Podczas warsztatu, który prowadzisz jeden z uczestników mówi: “Nie ufam w to, co mówisz, że każdy ma takie same potrzeby. Niektórzy ludzie po prostu dbają tylko o siebie.”
 9. Podczas wydarzenia NVC ktoś mówi: “Ten Marshall Rosenberg brzmi jak kolejny guru New Age.”
 10. Uczestnik warsztatów mówi: “Naprawdę podoba mi się to wszystko, czym się z nami dzielisz o NVC. To jest fantastyczny proces. Natomiast zauważam jedną rzecz…na przykład w takich spontanicznych scenkach, które odgrywacie…To znaczy, nawet wy trenerzy czasami nie potraficie wydobyć z siebie słowa… albo powiedzieć całe zdanie bez zająknięcia. I się zastanawiam, ile czasu trzeba by naprawdę nauczyć się NVC czy nawet czy to jest w ogóle możliwe.”
 11. Podczas prezentacji na warsztacie w obecności około 20 ludzi, jeden z uczestników zaczyna mówić sam z siebie: “To mi przypomina coś, co czytałem niedawno. Jest cała szkoła rozumowania, która wyraża dokładnie to, co mówisz. Jedyna różnica jest, kiedy Ty mówisz o „obserwacji”, bo oni mają na myśli więcej niż Ty mówisz. To jest jak postrzeganie, choć w zasadzie więcej niż postrzeganie, bo postrzeganie mogłoby być tylko umysłowe, a tutaj to jest percepcja wszystkiego, co przechodzi przez zmysły, i wiesz, tak mi przyszło do głowy – czy to nie w Buddyzmie nawet myślenie jest uważane za jeden ze zmysłów? Jeśli w takim razie rozmawiamy o obserwacji w tym sensie to możesz nawet obserwować zapachy i myśli a to znaczy, że … (i kontynuuje w ten sposób).
 12. Podczas spotkania na temat sprawiedliwości naprawczej i NVC, które odbywa się w kościele, ktoś pyta: „Czy możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób NVC może pomóc uzdrowić ofiary gwałtu?”
 13. Po pierwszym dniu warsztatów, dwóch uczestników podeszło do Ciebie z feedbackiem: „Nie wydaje nam się byśmy się zbyt wiele tutaj uczyli. Mamy wrażenie, że to może, dlatego, że nie czujesz się jeszcze zbyt pewnie z NVC? Bardzo nam się podobały ostatnie warsztaty z tym drugim trenerem, któremu pomagałeś… Jest możliwe żeby ona była tutaj jutro obecna?”
 14. Uczestnik warsztatu powiedział:, „Jaki jest cel komunikowania się w taki sposób? Próbowałem podobnych technik w przeszłości I ugrzęzłem w tym całym czuję-się-tak-ty-czujesz-się-tak, i nigdzie tak naprawdę nie doszliśmy i nic nie zostało rozwiązane. Teraz ty i ja prowadzimy całkiem dobrą konwersację; czym by się ona różniła gdybyśmy poprowadzili ją w stylu NVC zamiast w normalny sposób, w jaki poprowadziliśmy ją teraz?”
 15. Uczestnik warsztatu powiedział: “Powiedzmy, że mam nastoletniego syna, który jest kompletnym buntownikiem. On nie robi nic, o co go proszę. Jak do niego przemówić?”
 16. Podczas eventu NVC ktoś z innej organizacji mówi: “Słyszałem, że w twojej organizacji NVC jest niezły bałagan…ludzie rzucają się sobie do gardeł, chcą się pozbyć siebie nawzajem, podejmowane decyzje ignorują wiele osób…Zastanawiam się, co sprawia, że myślisz, że to będzie u nas działać skoro to u was nie działa?”
 17. Podczas warsztatów NVC uczestnik wybucha:, „Co chcesz powiedzieć mówiąc, że słowo pedofil jest etykietą? Co znaczy, że „Nie ma czegoś takiego jak pedofil?” mogę pokazać Ci kilku na tym osiedlu. Lepiej obudźcie się i zdajcie sobie sprawię, że to, co nazywacie „współczuciem” jest niebezpieczne dla naszych dzieci!”
 18. Podczas prezentacji NVC, ktoś mówi: “Jak może pobierać za takie warsztaty NVC tyle pieniędzy? Czy to jest biznes?”
 19. Podczas twojego pierwszego warsztatu, uczestnik mówi: “Jestem już zmęczony słuchaniem historii Marshalla Rosenberga, które opowiadasz. Dlaczego nie opowiadasz swoich historii?”

 

(C) Sytuacje dotyczące zmian społecznych

 

 1. Określ obszar lub organizację (np. szkoła, szpital, posterunek policji) gdzie chciałbyś przyczynić się do zmian poprzez wprowadzenie NVC. Wciel się w role trenera, który odbędzie 15-minutowe spotkanie z szefem tej organizacji (np. dyrektorem szkoły, prezesem organizacji). Po krótkim przywitaniu, ta osoba pyta Cię:, „Czym jest NVC? Co może nam to dać?”
 2. Określ społeczny albo polityczny problem, który cię zajmuje (np. przedsiębiorstwo wyzyskujące pracowników, prawa homoseksualistów, kara śmierci itp.). Odegraj rozmowę z kimś, kto reprezentuje grupę osób, która ma mocno odmienne zdanie i poglądy odnośnie tego problemu.
 3. Twoi krewni dali Ci możliwość przeprowadzenia warsztatu dla liderów Sojuszu Narodowy(USA). Czujesz złość w stosunku do tej organizacji, która głosi hasła w stylu: „Ameryka staje się ciemniejsza – rasowo ciemniejsza – każdego roku i to jest kierunek nasz polityki imigracyjnej; My biali ludzie, potomkowie europejskich imigrantów, którzy zbudowali Amerykę, staniemy się mniejszością w naszym własnym kraju; Źli obcy (europejscy Żydzi) przybyli na nasze ziemie i rozpowszechniają religijną truciznę wśród naszych ludzi, przez to nasza duchowość zostanie zniszczona, a nasze umysły zmącone.” Co mógłbyś zrobić lub powiedzieć podczas warsztatu, by wyrazić swoje obawy?
 4. Podczas spotkania swojej regionalnej organizacji NVC, ktoś powiedział: “Chciałbym, aby nasze programy nauczania i szkolenia koncentrowały się na komunikacji interpersonalnej. Niszczymy istotę NVC tymi wszystkimi naciskami na zmiany społeczne. Nie jesteśmy organizacją polityczną. Mamy rozmaite poglądy, ale wierzę, że nasza organizacja musi stać się neutralna politycznie, by robić pracę, którą mamy tutaj do zrobienia – czyli przekazywać dalej umiejętności NVC.
 5. Chciałbyś porozmawiać z dyrektorem organizacji, która zachowuje się w sposób, który uznajesz za szkodliwy. Kiedy dzwonisz by umówić spotkanie, telefon odbiera sekretarka i mówi: „Rozumiem Pana stanowisko i przekażę je dyrektorowi. Naprawdę doceniamy Pana wkład. Dziękujemy za zainteresowanie.”
 6. Spotykasz się z kilkoma osobami by poruszyć problem, który ma głębokie znaczenie dla was wszystkich. Podczas dyskusji o działaniach rządu (korporacji, grupy, itp.), które są sprzeczne z Twoimi wartościami, osoba obok mówi do ciebie: „Ci idioci nie dbają o nic, oni są tam tylko dla władzy.”
 7. Twój zespół został poproszony o złożenie wniosku dotyczącego głównego programu szkoleniowego dla system szkolnictwa. Spotykałeś się wiele razy by zaplanować trening. Teraz jesteś na ostatecznym spotkaniu z zespołem przed złożeniem wniosku, ale nadal masz wiele kwestii nierozwiązanych. Atmosfera podczas dyskusji zagęszcza się i jeden z członków zespołu mówi: „Czuję obawę by to powiedzieć, ale naprawdę potrzebuję empatii w tym momencie. To dla mnie mnóstwo rzeczy i nie mogę być naprawdę obecny podczas dyskusji. Wiem, że mamy ostateczny termin, ale dla mnie bardziej ważniejsze jest byśmy funkcjonowali zgodnie z założeniami NVC.”