W procesie certyfikacji NVC kluczowe dla nas jest:

pogłębianie świadomości NVC jako sposobu życia, drogi do kontaktu ze sobą i innymi (living NVC), rozwijanie głębokiego zrozumienia procesów i narzędzi NVC (knowing NVC), rozwijanie umiejętności prowadzenia warsztatów, w których zarówno treść jak i proces dzielenia się NVC są spójne z tym podejściem. Rozwijaniu tych kompetencji służy:  

 • bycie częścią CWS. Wspólne, żywe praktykowanie NVC. Dołączanie do istniejących projektów/grup oraz inicjowanie działań w zgodzie z twoim marzeniem i intencją związaną z certyfikacją. Proszenie o, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco. Dla nas jako asesorek Twoja obecność i aktywność w CWS jest częścią procesu certyfikacyjnego i jest istotnym elementem branym pod uwagę przy finalnej decyzji o certyfikacji. To kluczowy element w integrowaniu NVC jako sposobu życia.
 • współpraca z mentorką/em, certyfikowaną/ym trenerką/rem NVC (spotkania min. raz na miesiąc min. przez rok przed certyfikacją)
 • regularna praktyka empatii z dwójką empatyczną (min. 2x/m-c przez 3 lata)
 • świadomość matrycy kompetencji (J. Manske). Autorefleksja, poszukiwanie informacji zwrotnej wokół wybranych punktów matrycy.
 • prowadzenie grup ćwiczących NVC oraz warsztatów przez około 2-3 lata przed certyfikacją; aktywnie zbierając informacje zwrotne od uczestników, innych członków społeczności, zaproszonych certyfikowanych trenerów i asesorek.
 • stworzenie portfolio w oparciu o CPP, z uwzględnieniem dodatkowych punktów (proponowana struktura). 

  Portfolio jest autorskim zapisem twojej podróży certyfikacyjnej. Jest odzwierciedleniem ciebie i twoich unikalnych jakości. Jednocześnie zależy nam na tym, żeby spełniało kryteria CPP i by znalazły w nim odzwierciedlenie podstawowe obszary będące elementami procesu certyfikacji.

  Ważne dla nas jest zrozumienie „co jest czym” w NVC oraz czym jest NVC u źródła, co jest oryginalnym przekazem - tak jak dzielił się nim Marshall Rosenberg. Jednocześnie chcemy, żebyś odkrywał/a/x jak to rozumienie żyje w tobie. NVC się rozwija, także poprzez ciebie i twoje odkrycia.

  Portfolio możesz udostępniać po kawałku z prośbą o informację zwrotną do konkretnej części – szczególnie na początku wyobrażamy sobie, że to może być pomocne.