Przed rejestracją jako kandydat/ka/x w CSW zależy nam abyś:

  1. Był/a/x członkinią/członkiem społeczności minimum pół roku
  2. Był/a/x na minimum dwóch spotkaniach całej społeczności (w ciągu roku są trzy takie spotkania)
  3. Podejmował/a/x role i działania wobec których możesz dostać informację zwrotną